ochrona środowiska | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

ochrona środowiska

Mniejsze kary za wycinkę drzew i krzewów bez zezwolenia
Nakładanie kar za usuwanie zieleni bez zezwolenia od dawna budzi spore kontrowersje. Przepisy o karach były wielokrotnie przedmiotem wykładni przez sądy administracyjne, a niektóre z nich Trybunał Konstytucyjny uznał w ubiegłym roku za niezgodne z Konstytucją RP.
Mniejsze kary za wycinkę drzew i krzewów bez zezwolenia
Zmiany przepisów o wycince drzew i krzewów
Nowe zasady uzyskiwania zezwoleń oraz obliczania opłat za usunięcie drzew i krzewów to najważniejsze zmiany wprowadzone nowelizacją ustawy o ochronie przyrody.
Zmiany przepisów o wycince drzew i krzewów
Raporty i oceny środowiskowe na zmienionych zasadach
Planowana nowelizacja przepisów o ocenach oddziaływania na środowisko to nie tylko zmiany proceduralne. Jej postanowienia dotyczą również samej oceny oddziaływania na środowisko i treści opracowań sporządzanych w jej ramach.
Raporty i oceny środowiskowe na zmienionych zasadach
Nowelizacja ustawy o odpadach utrudnia finansowanie budowy spalarni ze środków unijnych
Tegoroczna zmiana ustawy o odpadach wymusza zmiany w harmonogramach realizowanych inwestycji budowy spalarni odpadów: etap wykonania prób rozruchowych pod obciążeniem czynnikiem docelowym musi zostać przesunięty na okres po uzyskaniu pozwolenia zintegrowanego. Może to być źródłem roszczeń wykonawców o przedłużenie czasu na ukończenie inwestycji w związku ze zmianą prawa.
Nowelizacja ustawy o odpadach utrudnia finansowanie budowy spalarni ze środków unijnych
Projekt zmian przepisów o ocenach oddziaływania na środowisko
Wydłużenie konsultacji społecznych oraz wprowadzenie administracyjnych kar pieniężnych za naruszanie warunków określonych w decyzjach środowiskowych – to najważniejsze zmiany przewidziane w projekcie nowelizacji.
Projekt zmian przepisów o ocenach oddziaływania na środowisko
Zignorowanie głosu społeczeństwa może skutkować uchyleniem całego rozstrzygnięcia
Nierzadko w postępowaniach administracyjnych organizacje zgłaszają uwagi lub w inny sposób wyrażają swój sprzeciw (rzadziej: poparcie) wobec przedmiotu postępowania. Pozornie nieznaczące pisma są czasami ignorowane. To zaś rodzi daleko idące negatywne skutki.
Zignorowanie głosu społeczeństwa może skutkować uchyleniem całego rozstrzygnięcia
Planowanie inwestycji a działalność wywołująca bezpośrednie zagrożenie szkodą w środowisku
Nie można za „działalność” wywołującą bezpośrednie zagrożenie szkodą w środowisku uznać planowania i przygotowania przedsięwzięcia
Planowanie inwestycji a działalność wywołująca bezpośrednie zagrożenie szkodą w środowisku
Czy słoma i gleba stosowana przy kompostowaniu stanowią odpad?
Mimo że definicja odpadów od lat jest właściwie niezmienna, na jej tle wciąż zdarzają się spory. Uznanie danej substancji lub danego przedmiotu za odpad rodzi bowiem liczne obowiązki dla ich posiadacza.
Czy słoma i gleba stosowana przy kompostowaniu stanowią odpad?
Kodeks polarny – nowe przepisy dotyczące żeglugi morskiej
W ostatnich tygodniach pod auspicjami Międzynarodowej Organizacji Morskiej przyjęto część przepisów, które mają zwiększyć bezpieczeństwo prowadzenia żeglugi na wodach polarnych wokół bieguna północnego i południowego.
Kodeks polarny – nowe przepisy dotyczące żeglugi morskiej
WSA o zaskarżaniu niezaskarżalnego postanowienia RDOŚ
Gdy przeprowadzana jest ocena oddziaływania na środowisko, warunki realizacji przedsięwzięcia wymagają uzgodnienia z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska. Mimo że na postanowienie to nie przysługuje zażalenie, podlega ono weryfikacji.
WSA o zaskarżaniu niezaskarżalnego postanowienia RDOŚ
Zbyt krótkie konsultacje społeczne mogą skutkować nieważnością decyzji środowiskowej
W ramach postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko urzędnicy powinni zapewnić społeczeństwu 21 dni na składanie uwag i wniosków. Skrócenie tego terminu nawet o jeden dzień może mieć doniosłe skutki.
Zbyt krótkie konsultacje społeczne mogą skutkować nieważnością decyzji środowiskowej
Specyfika ryzyka wynikającego z naruszenia prawa ochrony środowiska
Przedtransakcyjne due diligence z reguły obejmuje badanie zagadnień dotyczących ochrony środowiska. Warto zastanowić się, dlaczego taka analiza jest konieczna i jak doniosłe konsekwencje pociąga za sobą zidentyfikowanie ryzyka w toku takiej analizy.
Specyfika ryzyka wynikającego z naruszenia prawa ochrony środowiska