konkurencja | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

konkurencja

Po co nam kary pieniężne?
Od określenia funkcji nakładanej przez Prezesa URE kary pieniężnej może zależeć jej wymiar.
Po co nam kary pieniężne?
Obowiązek karania i prawo do nieukarania
Prezes URE, co do zasady, ma obowiązek ukarać podmiot dopuszczający się naruszeń z art. 56 ust. 1 Prawa energetycznego.
Obowiązek karania i prawo do nieukarania
Opłaty pobierane przez parabanki pod lupą UOKiK
Urząd skontrolował wzorce umowne 30 firm pożyczkowych. We wszystkich znalazł nieprawidłowości. Połowa firm podawała zaniżoną wysokość rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania (RRSO). Wobec wszystkich skontrolowanych wszczęto postępowania.
Opłaty pobierane przez parabanki pod lupą UOKiK
Bez cukru - to nie takie proste
Praktyka inspekcji kontrolujących znakowanie produktów żywnościowych nie umożliwia świadomych wyborów konsumenckich, a więc niejako działa wbrew polityce promującej zdrowe żywienie.
Bez cukru - to nie takie proste
Ograniczenia w sprzedaży przez internet w umowach dystrybucyjnych
Dostawcy lubią mieć wpływ na sposób sprzedaży ich towarów przez dystrybutorów. Warto jednak pamiętać, że zbytnia ingerencja w działalność e-commerce prowadzoną przez dystrybutora może zostać uznana za antykonkurencyjne porozumienie.
Ograniczenia w sprzedaży przez internet w umowach dystrybucyjnych
Komisja Europejska, ograniczanie konkurencji i roszczenia cywilne
Komisja opublikowała pakiet dokumentów związanych z jej inicjatywą wydania dyrektywy w sprawie dochodzenia roszczeń z tytułu naruszenia prawa konkurencji.
Komisja Europejska, ograniczanie konkurencji i roszczenia cywilne
Zasady współpracy technologicznej
Zawierając porozumienie w sprawie transferu technologii, trzeba się zabezpieczyć przed wymianą poufnych informacji handlowych. Nieuzasadniona wymiana takich informacji grozi przedsiębiorcy karą w wysokości do 10% przychodu.
Zasady współpracy technologicznej
Zmiany zasad obliczania kar za praktyki naruszające zbiorowe interesy konsumentów
Od 10 maja 2013 roku obowiązuje nowa wersja „Wyjaśnień w sprawie ustalania wysokości kar za stosowanie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów”.
Zmiany zasad obliczania kar za praktyki naruszające zbiorowe interesy konsumentów
Korupcja = monopol władzy + uznaniowość - kontrola
Skuteczne przeciwdziałanie i zwalczanie korupcji wymaga właściwych narzędzi. Ich tworzenie i stosowanie zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym nie może się ograniczać do płaszczyzny prawnej, lecz musi uwzględniać pozaprawne parametry korupcji.
Korupcja = monopol władzy + uznaniowość - kontrola
Więcej zgłoszeń koncentracji w procedurze uproszczonej
Komisja Europejska zapowiada wprowadzenie ułatwień dla przedsiębiorców w procedurze zgłaszania zamiaru koncentracji.
Więcej zgłoszeń koncentracji w procedurze uproszczonej
Czy kontroler może zabrać dyrektorowi telefon?
Komisja Europejska opublikowała niepostrzeżenie unowocześnione wyjaśnienia dotyczące prowadzonych przez nią kontroli. Najważniejsze zmiany dotyczą narzędzi IT.
Czy kontroler może zabrać dyrektorowi telefon?
Surowa kara dla Microsoftu
Niedotrzymanie zobowiązań wobec Komisji Europejskiej kosztowało Microsoft ponad pół miliarda euro. Poszło o Internet Explorera.
Surowa kara dla Microsoftu