konkurencja | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

konkurencja

Udostępnianie informacji poufnych w ramach transakcji M&A - aspekty antymonopolowe
Sytuacja, w której konkurenci udostępniają sobie nawzajem albo jednostronnie poufne informacje handlowe, może wzbudzić zainteresowanie organów antymonopolowych. Ma to miejsce także wówczas, gdy taki przepływ informacji następuje w związku z transakcją M&A
Udostępnianie informacji poufnych w ramach transakcji M&A - aspekty antymonopolowe
UOKiK konsultuje kolejne projekty
Prezes UOKiK konsultuje projekt wyjaśnień dotyczących decyzji zobowiązujących. Zakończyły się tymczasem konsultacje projektu założeń zmiany ustawy, krytykowanego szczególnie głośno przez przedsiębiorców.
UOKiK konsultuje kolejne projekty
By przedsiębiorca był syty i konsument cały
Jak osiągnąć równowagę mimo nierównowagi profesjonalnych i nieprofesjonalnych stron stosunków umownych, piszemy w trzecim już wydaniu tematycznym Portalu Procesowego.
By przedsiębiorca był syty i konsument cały
Interes konsumenta nie zawsze pod szczególną ochroną
Oceniając, czy umowa zawierająca niedozwolone klauzule umowne powinna być w całości nieważna, czy też może pozostać w mocy w pozostałym zakresie, nie można uprzywilejowywać konsumenta. Przepisy krajowe mogą być jednak korzystniejsze dla konsumenta.
Interes konsumenta nie zawsze pod szczególną ochroną
Klauzule abuzywne w "cyklu życia" umowy z konsumentem
Świadome lub nieświadome stosowanie w umowach z konsumentami klauzul, które zostały uznane (lub mogą zostać uznane) za abuzywne, może przysporzyć przedsiębiorcy wielu kłopotów, także finansowych.
Klauzule abuzywne w "cyklu życia" umowy z konsumentem
E-commerce: regulaminy sklepów internetowych
Czy najpopularniejsze klauzule niedozwolone staną się dozwolone, jeśli sformułujemy je inaczej?
E-commerce: regulaminy sklepów internetowych
Poddając się ADR, przedsiębiorca może pozyskać klientów
Już wkrótce konsumenci mogą zyskać nowe możliwości dochodzenia swoich roszczeń. Stworzą je planowane regulacje UE dotyczące polubownego rozstrzygania sporów konsumenckich. Wprowadzone rozwiązania mogą przynieść korzyści również przedsiębiorcom.
Poddając się ADR, przedsiębiorca może pozyskać klientów
Ograniczenie dostępu do akt leniency - uchwała ECN po sprawie Pfleiderer
Kolejny efekt sprawy Pfleiderer – Europejska Sieć Konkurencji popiera szeroką ochronę materiałów z akt leniency.
Ograniczenie dostępu do akt leniency - uchwała ECN po sprawie Pfleiderer
Klauzule niedozwolone (abuzywne) w umowach deweloperskich
Jakie postanowienia nie mogą się znaleźć w umowie deweloperskiej i co może zrobić nabywca, jeżeli jednak się w niej znalazły.
Klauzule niedozwolone (abuzywne) w umowach deweloperskich
Założenia nowelizacji ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów
Na początku kwietnia informowaliśmy o pracach UOKiK nad nowelizacją ustawy z 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów. Ostatnio ujawnione zostały szczegóły koncepcji zmian.
Założenia nowelizacji ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów
Podręcznik proceduralny Komisji Europejskiej w sprawach antymonopolowych
Komisja Europejska opublikowała wewnętrzny, nieoficjalny dokument opisujący procedury związane ze stosowaniem przepisów antymonopolowych, który może wpłynąć na praktykę stosowania unijnego prawa konkurencji.
Podręcznik proceduralny Komisji Europejskiej w sprawach antymonopolowych
Rekomendowanie cen przez stowarzyszenia branżowe - czas na zmiany?
Stowarzyszeniom branżowym nie wolno opracowywać rekomendacji cenowych dla uczestników danej branży. Mimo to Prezes UOKiK umorzył postępowanie antymonopolowe w sprawie opublikowania cennika przez Zarząd Koła Przewodników Sudeckich.
Rekomendowanie cen przez stowarzyszenia branżowe - czas na zmiany?