Projekt zmiany ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów w konsultacjach | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

Projekt zmiany ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów w konsultacjach

Już 18 grudnia 2012 roku Prezes UOKiK przekazała do konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych gotowy projekt ustawy.

Niedawno, 20 listopada 2012 roku, Rada Ministrów przyjęła przygotowane przez Urząd założenia do projektu zmian w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów. Niespełna miesiąc później opublikowano na stronach Rządowego Centrum Legislacji gotowy projekt ustawy (datowany na 21 listopada).

Uwagi do projektu można składać na ręce Prezes UOKiK do 17 stycznia 2013 roku. Już 10 stycznia upływa natomiast termin zgłaszania uwag przez ministerstwa i centralne organy administracji rządowej w ramach uzgodnień międzyresortowych.

Projekt ustawy, wraz z uzasadnieniem i projektem nowego rozporządzenia w sprawie obliczania obrotu przedsiębiorców (na potrzeby ustalenia obowiązku zgłoszenia zamiaru koncentracji), dostępny jest na stronie Rządowego Centrum Legislacji.

Marcin Kulesza, Zespół Prawa Konkurencji kancelarii Wardyński i Wspólnicy