konkurencja | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

konkurencja

Propozycje nowelizacji ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów
Zwiększenie skuteczności zwalczania zakazanych porozumień, w tym programu łagodzenia kar, oraz uproszczenie i zwiększenie skuteczności kontroli koncentracji to główne cele niekiedy kontrowersyjnych zmian w ustawie proponowanych przez Prezesa UOKiK.
Propozycje nowelizacji ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów
Sąd niemiecki przesądził o braku dostępu pokrzywdzonych do akt leniency
Zgodnie z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości UE do sądów krajowych należy ocena, czy i jak udzielać dostępu do akt uzyskanych w ramach programu leniency pokrzywdzonym, którzy zamierzają dochodzić odszkodowania z tytułu naruszenia prawa konkurencji.
Sąd niemiecki przesądził o braku dostępu pokrzywdzonych do akt leniency
Premier League, czyli zakaz wyłączności terytorialnej transmisji na żywo
Umowy licencyjne zobowiązujące licencjobiorcę do zapobiegania używaniu jego kart do dekoderów satelitarnych do odbioru programu będącego przedmiotem licencji poza terytorium objętym umową należy zasadniczo uważać za porozumienia ograniczające konkurencję.
Premier League, czyli zakaz wyłączności terytorialnej transmisji na żywo
Europejski Dzień Konkurencji i Konsumentów
Miejsce konsumentów w prawie konkurencji było głównym tematem Europejskiego Dnia Konkurencji i Konsumentów zorganizowanego w Poznaniu przez UOKiK w ramach polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej.
Europejski Dzień Konkurencji i Konsumentów
Zawieranie porozumień antykonkurencyjnych pomiędzy podmiotami należącymi do jednej grupy kapitałowej
Uzgodnienia między przedsiębiorcami należącymi do jednej grupy kapitałowej mogą podlegać zakazowi porozumień antykonkurencyjnych, jeżeli przedsiębiorcy ci mogą samodzielnie decydować o swoim postępowaniu na rynku.
Zawieranie porozumień antykonkurencyjnych pomiędzy podmiotami należącymi do jednej grupy kapitałowej
Wzmocnienie ochrony praw procesowych w postępowaniu antymonopolowym
Zwiększenie roli urzędnika prowadzącego postępowanie wyjaśniające, obowiązek informowania o kryteriach ustalania wysokości kary oraz większe wykorzystanie narzędzi ekonomicznych w sprawach o naruszenie prawa konkurencji wprowadza tzw. pakiet proceduralny.
Wzmocnienie ochrony praw procesowych w postępowaniu antymonopolowym
Dariusz Łomowski: Jeden świadomy konsument groźniejszy niż stu inspektorów
Rozmowa z Dariuszem Łomowskim, zastępcą dyrektora Departamentu Inspekcji Handlowej UOKiK i prelegentem podczas III edycji Okrągłego Stołu Żywnościowego, o fałszowaniu produktów spożywczych i o karach grożących za to przedsiębiorcom.
Dariusz Łomowski: Jeden świadomy konsument groźniejszy niż stu inspektorów
Dostęp pokrzywdzonych do akt leniency - dyskusja trwa
Sprawa Pfleiderer: sądy krajowe muszą same oceniać, czy i jak udzielać dostępu do akt uzyskanych w ramach postępowania leniency pokrzywdzonym dążącym do otrzymania odszkodowania z tytułu naruszenia prawa konkurencji.
Dostęp pokrzywdzonych do akt leniency - dyskusja trwa
UPC może przejąć Astera, ale nie bezwarunkowo
Prezes UOKiK zgodził się na przejęcie Astera przez UPC, ale postawił twarde warunki. Teraz wszystko zależy od tego, czy UPC w ciągu 18 miesięcy znajdzie nabywcę części sieci należącej obecnie do Astera.
UPC może przejąć Astera, ale nie bezwarunkowo
Pierwsza warunkowa koncentracja w tym roku
Prezes UOKiK wydała pierwszą w tym roku zgodę warunkową na dokonanie koncentracji. Decyzji takich, uzależniających koncentrację od spełnienia określonych warunków, od 2004 roku było raptem 12 (na ponad 1320 rozstrzygnięć w sprawach koncentracji).
Pierwsza warunkowa koncentracja w tym roku
Koszyk Lidla a koszyk Leclerca - warunki reklamy porównawczej
Porównywane towary muszą być względem siebie zamienne, czyli zaspokajać te same potrzeby lub mieć te same cele – co nie oznacza, że muszą być identyczne. Nade wszystko jednak reklama porównawcza nie może wprowadzać w błąd.
Koszyk Lidla a koszyk Leclerca - warunki reklamy porównawczej
Czy UOKiK może karać za reklamę wprowadzającą w błąd?
Jeśli działanie stanowiące czyn nieuczciwej konkurencji lub nieuczciwą praktykę rynkową narusza zbiorowe interesy konsumentów, Prezes UOKiK może podjąć działania zmierzające do wyeliminowania tej praktyki.
Czy UOKiK może karać za reklamę wprowadzającą w błąd?