Jak złożyć wniosek leniency? | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

Jak złożyć wniosek leniency?

Prawnicy kancelarii Wardyński i Wspólnicy opracowali rozdział dotyczący Polski w wydanej ostatnio przez Thomson Reuters publikacji Leniency Regimes, zawierającej porównanie przepisów dotyczących programów łagodzenia kar w 29 jurysdykcjach.

Autorami rozdziału dotyczącego Polski są Tomasz Wardyński, Sabina Famirska, Antoni Bolecki i Marcin Kulesza, prawnicy z Zespołu Prawa Konkurencji kancelarii Wardyński i Wspólnicy. Nasza kancelaria była jedną z pierwszych polskich kancelarii, która wydzieliła osobny zespół specjalizujący się w prawie konkurencji.

Publikacja stanowi niezastąpione źródło informacji dla przedsiębiorców, ich doradców prawnych oraz praktyków prawa. Rozdziały dotyczące poszczególnych jurysdykcji, utrzymane w przyjaznym czytelnikowi formacie pytań i odpowiedzi, zostały przygotowane przez ekspertów z poszczególnych państw. Pozwalają one łatwo i szybko porównać przepisy obowiązujące w różnych krajach, wyjaśniając, jakie rozwiązania są, a jakie nie są w nich dostępne. Publikacja jest pomocna zwłaszcza w organizacji składania wniosków leniency w różnych jurysdykcjach i dopełnianiu zobowiązań związanych z tymi wnioskami.

Fragment publikacji (w języku angielskim) można przeczytać tutaj.