Przyjęto założenia do zmiany ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

Przyjęto założenia do zmiany ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów

Rada Ministrów przyjęła założenia. UOKiK będzie mógł rozpocząć prace nad ustawą o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.

Strona UOKiK podała, że 20 października 2012 r. Rada Ministrów przyjęła przygotowane przez Urząd założenia do projektu zmian w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów. Jak donosiliśmy na Portalu od wiosny, omawiając postępy prac nad projektem, w sferze ochrony konkurencji planowane zmiany obejmują m.in.:

  • w postępowaniu w sprawach kontroli koncentracji – wprowadzenie postępowania dwuetapowego, adresowanej do zgłaszającego informacji o zastrzeżeniach Urzędu do transakcji (competition concern) oraz możliwości utajnienia decyzji w części dotyczącej terminu wykonania nałożonego warunku,
  • rozszerzenie programu leniency,
  • wprowadzenie odpowiedzialności finansowej osób pełniących funkcje kierownicze za udział przedsiębiorcy w porozumieniu ograniczającym konkurencję,
  • wprowadzenie dobrowolnego poddania się karze (settlements) w sprawach dotyczących praktyk ograniczających konkurencję,
  • wprowadzenie środków zaradczych (remedies) oraz wskazywanych w decyzji przez Prezesa UOKiK działań naprawczych, jakie ma podjąć przedsiębiorca.
  • Bardziej szczegółowy opis proponowanych zmian, wraz z linkiem do ostatecznego tekstu założeń, dostępny jest na stronie UOKiK.

Marcin Kulesza, Zespół Prawa Konkurencji kancelarii Wardyński i Wspólnicy