konkurencja | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

konkurencja

Leniency plus – wymiar unijny
Jedną z największych zmian wprowadzonych ostatnią nowelizacją ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów było uruchomienie programu leniency plus. Warto przyjrzeć mu się bliżej.
Leniency plus – wymiar unijny
Kontrola decyzji krajowych organów konkurencji należy do sądów krajowych
Sąd doprecyzował kompetencje organów w ramach Europejskiej Sieci Konkurencji, przypominając, że Komisja nie jest organem odwoławczym od decyzji krajowych organów konkurencji
Kontrola decyzji krajowych organów konkurencji należy do sądów krajowych
Nowelizacja ustawy o ochronie konkurencji
18 stycznia 2015 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o ochronie konkurencji. Zmiany są istotne.
Nowelizacja ustawy o ochronie konkurencji
Święty Mikołaj a konkurencja – dalsze pytania
Przeprowadzona w ubiegłym roku analiza pozycji Świętego Mikołaja na polskim rynku dystrybucji prezentów w okresie Bożego Narodzenia wykazała, że nie ma on na nim pozycji dominującej. Powstały jednak inne wątpliwości co do stanu konkurencji.
Święty Mikołaj a konkurencja – dalsze pytania
Trybunał sobie a sądy sobie, czyli brak zgody co do opłat półkowych
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie opłat półkowych nie wpłynął na orzecznictwo. Sądy powszechne nadal uznają, że wszelkie opłaty pobierane przez sieci handlowe są niezgodne z prawem. Tymczasem Trybunał, potwierdzając konstytucyjność art. 15 ust. 1 pkt 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, zalecał rozpatrywanie każdego przypadku indywidualnie, przy uwzględnieniu wiadomości specjalnych płynących z nauk ekonomicznych.
Trybunał sobie a sądy sobie, czyli brak zgody co do opłat półkowych
Nowy komunikat w sprawie porozumień o mniejszym znaczeniu (de minimis)
W Dzienniku Urzędowym UE opublikowano komunikat Komisji ws. porozumień bagatelnych, do których nie stosuje się art. 101 TFUE.
Nowy komunikat w sprawie porozumień o mniejszym znaczeniu (de minimis)
Opublikowano zmiany w ustawie antymonopolowej
Uchwalona ostatecznie 10 czerwca zmiana ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów wchodzi w życie 18 stycznia 2015 r.
Opublikowano zmiany w ustawie antymonopolowej
Zmiana ustawy antymonopolowej uchwalona
Finał prac nad zmianami w prawie ochrony konkurencji coraz bliżej.
Zmiana ustawy antymonopolowej uchwalona
Nieznaczne skutki koncentracji i czynny żal przedsiębiorcy to mniejsza kara za jej niezgłoszenie?
Niewykluczone, że zmieni się linia orzecznicza Prezesa UOKiK, który dotąd stał na stanowisku, że kara za niezgłoszenie zamiaru koncentracji zbliżona do kwoty opłaty zgłoszeniowej nie spełni swoich funkcji represyjnej i prewencyjnej.
Nieznaczne skutki koncentracji i czynny żal przedsiębiorcy to mniejsza kara za jej niezgłoszenie?
Amerykański wymiar sprawiedliwości dosięgnie kartelistę także w Europie
Departament Sprawiedliwości USA pochwalił się, że pierwszy raz udało mu się doprowadzić do ekstradycji obywatela UE na podstawie zarzutów natury antymonopolowej.
Amerykański wymiar sprawiedliwości dosięgnie kartelistę także w Europie
Dogadać się można także z Komisją
Pisaliśmy już o tym, że nie tylko Prezes UOKiK, ale i Komisja ma skłonność do „polubownych” metod kończenia postępowań. Nie trzeba przy tym posługiwać się ani decyzją zobowiązującą, ani leniency.
Dogadać się można także z Komisją
Jakie kryteria musi spełniać wezwanie organu antymonopolowego do przedstawienia informacji?
Producenci cementu, wezwani przez Komisję Europejską do przedstawienia informacji, zarzucili jej brak dobrego uargumentowania tego wezwania i obarczenie ich nieproporcjonalnym nakładem pracy. Sprawę rozstrzygnął właśnie Sąd w Luksemburgu.
Jakie kryteria musi spełniać wezwanie organu antymonopolowego do przedstawienia informacji?