konkurencja | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

konkurencja

O niektórych instytucjach karnoprocesowych stosowanych w postępowaniach przed organami regulacyjnymi
Nie tylko w postępowaniu karnym można się zetknąć ze środkami przymusu. W postępowaniu przed Prezesem UOKiK lub Prezesem URE trzeba się liczyć z możliwością przeszukania i zatrzymania rzeczy, a w postępowaniu przed KNF – z blokadą rachunku papierów wartościowych.
O niektórych instytucjach karnoprocesowych stosowanych w postępowaniach przed organami regulacyjnymi
Dochodzenie roszczeń związanych z naruszeniem prawa ochrony konkurencji po nowemu
27 czerwca 2017 r. weszła w życie ustawa, która w zamierzeniu ma wzmocnić poszkodowanych dochodzących roszczeń o naprawienie szkody związanej z naruszeniem prawa ochrony konkurencji. Przez prasę prawniczo-biznesową przetacza się fala artykułów o znamiennie zbieżnych tytułach podkreślających, że będzie łatwiej dochodzić odszkodowań za zmowy. Czy na pewno? Na pewno łatwiej będzie spróbować.
Dochodzenie roszczeń związanych z naruszeniem prawa ochrony konkurencji po nowemu
Pół miliona kary za skryte przejęcie poza kontrolą Prezesa UOKiK
Na stronie UOKiK została opublikowana decyzja, która powinna być obowiązkową lekturą dla przedsiębiorców planujących przejęcia – wskazuje bowiem, jakich błędów unikać na etapie przygotowania i przeprowadzenia transakcji oraz późniejszych kontaktów z UOKiK.
Pół miliona kary za skryte przejęcie poza kontrolą Prezesa UOKiK
Nowe wyjaśnienia Prezesa UOKiK w sprawie leniency
Od 18 stycznia 2015 r. obowiązują znowelizowane przepisy ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Zmiany dotknęły m.in. programu łagodzenia kar, wprowadzono także leniency plus. Oprócz nowelizacji ustawy Rada Ministrów wydała także nowe rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu postępowania z wnioskiem o odstąpienie od wymierzenia kary pieniężnej lub jej obniżenie. Jednak dopiero 27 maja br. organ antymonopolowy wydał nowe wyjaśnienia.
Nowe wyjaśnienia Prezesa UOKiK w sprawie leniency
Klauzule o zakazie konkurowania w transakcjach fuzji i przejęć
Dodatkowe klauzule umowne w kontraktach transakcyjnych mogą przynieść korzyści zarówno nabywcy, jak i zbywcy. Pozwalają ochronić przenoszone wartości majątkowe, utrzymać ciągłość dostaw lub w pełni wykorzystać utworzenie wspólnego przedsiębiorcy. Ze względu na brak rodzimej regulacji przy konstruowaniu takich postanowień przedsiębiorcy powinni opierać się na wytycznych Komisji Europejskiej.
Klauzule o zakazie konkurowania w transakcjach fuzji i przejęć
Wyrok TSUE: nie każdą skargą na praktykę ograniczającą konkurencję Komisja musi się zająć
Sąd Unii Europejskiej uznał, że zajęcie się skargą przedsiębiorcy na praktykę ograniczającą konkurencję leży w zakresie swobodnego uznania Komisji Europejskiej. Organ musi jednak sformułować odpowiednio dokładne uzasadnienie odrzucenia skargi.
Wyrok TSUE: nie każdą skargą na praktykę ograniczającą konkurencję Komisja musi się zająć
UOKiK zaprasza sygnalistów
Pomysł Prezesa UOKiK na sygnalistów nabiera kształtów. Urząd ogłosił uruchomienie pilotażowego programu anonimowych zawiadomień o porozumieniach. Zebrał przy okazji w jednym miejscu najważniejsze informacje dotyczące zakazu praktyk ograniczających konkurencję i ich zwalczania. Program dla sygnalistów ma jednak kilka słabych punktów.
UOKiK zaprasza sygnalistów
Będzie sygnalistów wielu? Nowa broń antykartelowa Komisji
Pomysł na korzystanie z pomocy tzw. sygnalistów w wykrywaniu i zwalczaniu porozumień ograniczających konkurencję zatacza coraz szersze kręgi. Ostatnio wprowadzenie tego narzędzia ogłosiła Komisja Europejska.
Będzie sygnalistów wielu? Nowa broń antykartelowa Komisji
Zgłoszenie zamiaru koncentracji jako zaproszenie do kontroli, czyli co można niechcący ujawnić organowi antymonopolowemu
Belgijski organ ochrony konkurencji przeprowadził kontrole w związku z informacjami o możliwym zakazanym porozumieniu. Informacje te pozyskał, badając rynek na potrzeby kontroli koncentracji. Czy byłoby to możliwe także w Polsce?
Zgłoszenie zamiaru koncentracji jako zaproszenie do kontroli, czyli co można niechcący ujawnić organowi antymonopolowemu
(Nie)efektywność leniency – czy będą w Polsce płatni sygnaliści?
UOKiK otwarcie przyznaje, że jego zasoby, zwłaszcza ludzkie, są niewystarczające, aby w zadowalający sposób wykrywać kartele, a leniency nie przynosi spodziewanych rezultatów. Prezes Urzędu proponuje rozwiązanie: sygnalistów.
(Nie)efektywność leniency – czy będą w Polsce płatni sygnaliści?
Nowe zasady ochrony w związku z naruszeniem prawa konkurencji
Każdy, kto poniósł szkodę spowodowaną naruszeniem prawa konkurencji, ma prawo do pełnego jej naprawienia – także podmioty poszkodowane pośrednio. Taka idea ma być zapisana w ustawie implementującej dyrektywę 2014/104/UE. Powinno to znacznie ułatwić dochodzenie roszczeń o naprawienie szkód spowodowanych naruszeniem prawa konkurencji.
Nowe zasady ochrony w związku z naruszeniem prawa konkurencji
Postępowania antymonopolowe w sprawach koncentracji przedsiębiorców – rok po zmianach
Po ponad roku obowiązywania nowych przepisów czas sprawdzić, jak zmiany w procedurze badania zgłoszeń zamiaru koncentracji funkcjonują w praktyce decyzyjnej Prezesa UOKiK.
Postępowania antymonopolowe w sprawach koncentracji przedsiębiorców – rok po zmianach