Druga warunkowa zgoda na koncentrację | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

Druga warunkowa zgoda na koncentrację

W ciągu dwóch tygodni Prezes UOKiK wydała dwie decyzje, którymi warunkowo zgodziła się na dokonanie koncentracji. Po decyzji w sprawie Auchan/real podobną otrzymał Henkel.

O sprawie Auchan/real pisaliśmy już na naszym portalu. Dwa tygodnie później Prezes UOKiK wydała analogiczną decyzję w sprawie planowanej koncentracji Henkel (odwołanie pani Małgorzaty Krasnodębskiej-Tomkiel z funkcji Prezesa UOKiK, które nastąpiło 10 lutego 2014 r., nie miało związku z omawianą decyzją).

Niemiecka spółka Henkel zamierza nabyć od Anglików – PZ Cussons – marki E, Kokosal i IXI, pod którymi produkuje się i sprzedaje środki do prania tkanin, płyny do płukania tkanin i płyny do ręcznego zmywania naczyń. Sam Henkel ma już własne marki takich produktów – Persil, Rex, Silan, Pur, Perwoll, Dato czy Bobas.

Prezes UOKiK uznała, że nabycie tych marek przez Henkel ma wpływ na konkurencję na:

  • krajowym rynku sprzedaży środków piorących (z możliwą dalszą segmentacją na krajowe rynki sprzedaży proszku do prania tkanin, płynu do prania tkanin i żelu do prania tkanin),
  • krajowym rynku sprzedaży płynu do płukania/zmiękczania tkanin,
  • krajowym rynku sprzedaży płynu do ręcznego zmywania naczyń.

Oceniając wpływ koncentracji na ww. rynki, Prezes UOKiK przeprowadziła badanie rynku. Obejmowało ono 12 konkurentów stron, a także sieci handlowe i hurtownie. Urząd badał wielkość i wartość sprzedaży konkurentów oraz ich moce produkcyjne, a także strukturę sprzedaży produktów objętych koncentracją i kształtowanie ich cen.

Zgodnie z komunikatem UOKiK badanie rynku doprowadziło Prezes Urzędu do wniosku, że dojdzie „do znacznego wzrostu siły rynkowej spółki Henkel, zarówno na szeroko ujętym rynku środków piorących, jak i w zakresie produkcji oraz sprzedaży proszków i żeli do prania”, a także „do zmniejszenia liczby podmiotów oferujących te produkty, co w efekcie mogłoby doprowadzić do wzrostu ich cen”. Skutki te może jednak zniwelować, zdaniem organu, „wyzbycie się przez Henkel potencjału rynkowego związanego z marką Rex”, która konkuruje z markami IXI i E na rynku proszków i z marką E na rynku żelów do prania.

W związku z tym 6 lutego 2014 r. Prezes UOKiK wydała decyzję nr DKK-11/2014, którą wyraziła zgodę na nabycie przez Henkel marek PZ Cussons. Obwarowała ją jednak zobowiązaniem Henkla do zbycia wszystkich praw własności przemysłowej i intelektualnej (tj. znaku towarowego, nazwy handlowej, logo, szaty graficznej, a także know-how i receptur) oraz udzielenia licencji na korzystanie z praw do opakowań produktów marki Rex. Zbycie praw i udzielenie licencji ma nastąpić na rzecz niezależnego podmiotu (tj. nienależącego do grupy kapitałowej Henkel i posiadającego „niezbędne zaplecze ekonomiczne i organizacyjne do prowadzenia działalności w zakresie produkcji oraz wprowadzania do obrotu środków piorących”). Henkel ma na wykonanie tego warunku 12 miesięcy, przy czym musi uzyskać dla nabywcy uprzednią akceptację Prezesa UOKiK.

Co więcej, Henkel musi w tym czasie utrzymać sprzedaż produktów pod marką Rex na poziomie co najmniej 80% ilości i wartości sprzedaży tych produktów w 2013 r., a także relację wydatków poniesionych na reklamę, promocję i wszelkie akcje informacyjne dotyczące produktów wprowadzanych do obrotu na terytorium Polski pod nazwą handlową Rex do wartości sprzedaży tych produktów na poziomie nie niższym niż w 2013 r.

O wykonaniu ww. warunków Henkel musi co trzy miesiące informować Prezesa Urzędu oraz poinformować organ o ostatecznym ich wykonaniu.

Decyzja jest dostępna na stronie UOKiK.

Marcin Kulesza, praktyka prawa konkurencji kancelarii Wardyński i Wspólnicy