Opublikowano zmiany w ustawie antymonopolowej | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

Opublikowano zmiany w ustawie antymonopolowej

Uchwalona ostatecznie 10 czerwca zmiana ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów wchodzi w życie 18 stycznia 2015 r. 

Dnia 10 czerwca 2014 r. Sejm przyjął niewielkie poprawki Senatu i ostatecznie uchwalił ustawę zmieniającą ustawę o ochronie konkurencji i konsumentów z 2007 r. oraz kodeks cywilny, prace nad którą relacjonowaliśmy od etapu konsultacji założeń do projektu (ostatnio tutaj). Ustawę opublikowano w Dzienniku Ustaw z 17 lipca 2014 r., poz. 945. Zgodnie z jej art. 12 wchodzi ona w życie po upływie sześciu miesięcy od dnia ogłoszenia, czyli 18 stycznia 2015 r.

Jak donosiliśmy, najważniejsze zmiany obejmują nową, dwuetapową procedurę kontroli koncentracji, zmiany dotyczące leniency (wraz z leniency plus), tzw. środki zaradcze, dobrowolne poddanie się karze, modyfikację przepisów związanych z kontrolą i przeszukaniem, odpowiedzialność osób zarządzających za działalność kartelową przedsiębiorcy oraz wydłużenie okresu przedawnienia praktyk ograniczających konkurencję.

UOKiK zamieścił na swojej stronie internetowej zestawienie zmian oraz ujednolicony tekst ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów po zmianach (oba dokumenty w formacie .pdf).

Marcin Kulesza, praktyka prawa konkurencji kancelarii Wardyński i Wspólnicy