Maciej A. Szewczyk | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

Maciej A. Szewczyk

Czy nowe przepisy ograniczą możliwość rezygnacji z pełnienia funkcji członka zarządu spółki?
Procedowana aktualnie w Sejmie ustawa w istotnym stopniu ogranicza prawo członka zarządu do rezygnacji z pełnionej funkcji w dowolnym czasie.
Czy nowe przepisy ograniczą możliwość rezygnacji z pełnienia funkcji członka zarządu spółki?
Dalsze zmiany w sprawozdaniach finansowych
Od 1 października 2018 spółka nie sporządzi już sprawozdania finansowego w formie pisemnej. Po ponad pół roku obowiązywania nowych przepisów można pokusić się o wstępną ocenę ich praktycznego funkcjonowania.
Dalsze zmiany w sprawozdaniach finansowych
Pułapka na nowo powołanych członków zarządu?
Luka w przepisach naraża członków zarządu na odpowiedzialność karną za niezłożenie sprawozdania finansowego w terminie.
Pułapka na nowo powołanych członków zarządu?
Prokury może udzielić przedsiębiorca będący osobą fizyczną
30 kwietnia 2018 r. wchodzą w życie przepisy kończące wieloletni spór dotyczący tego, którzy przedsiębiorcy mogą udzielić prokury. Ostatecznie możliwość ustanowienia prokurenta uzyskają przedsiębiorcy będący osobami fizycznymi.
Prokury może udzielić przedsiębiorca będący osobą fizyczną
Czy umowa niezgodna z przedmiotem działalności spółki jest ważna?
Uwagi dotyczące konsekwencji dokonania czynności prawnej wykraczającej poza zakres przedmiotu działalności spółki, określonego w umowie spółki albo statucie.
Czy umowa niezgodna z przedmiotem działalności spółki jest ważna?
Ważne zmiany przepisów dotyczące przedsiębiorców wpisanych do KRS (i nie tylko)
15 marca br. weszła w życie ustawa zmieniająca ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektóre inne ustawy. Nowe przepisy będą wchodzić w życie etapowo, aż do 1 marca 2020 r. Pierwsze zmiany już obowiązują.
Ważne zmiany przepisów dotyczące przedsiębiorców wpisanych do KRS (i nie tylko)
Czy od 15 marca przynajmniej jeden członek zarządu musi mieć PESEL?
Wątpliwości na gruncie znowelizowanej ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym
Czy od 15 marca przynajmniej jeden członek zarządu musi mieć PESEL?
Kręta droga do podziału zysku – czyli jak prawidłowo wypłacić dywidendę
Proces poprzedzający wypłatę przez spółkę dywidendy, jakkolwiek mocno sformalizowany, jest dobrze znany zainteresowanym podmiotom i nie nastręcza wielu trudności. Należy jednak zachować czujność, bowiem uchybienie ustawowym wymogom może mieć dotkliwe konsekwencje, zwłaszcza że o błąd nietrudno za sprawą zmieniających się przepisów.
Kręta droga do podziału zysku – czyli jak prawidłowo wypłacić dywidendę
Nie wszystko prezent co na Święta
Wbrew pozorom nie będzie to tekst żartobliwy. Nie będzie też optymistyczny. Zwłaszcza dla osób dorosłych, którym zdarza się otrzymać w okresie świątecznym prezent. Nawet gdy zdaje się on pochodzić od Mikołaja. Zwłaszcza Świętego Mikołaja.
Nie wszystko prezent co na Święta
Skutki dokonania czynności prawnej przez tzw. „fałszywy” organ
Uwagi na gruncie obowiązującego stanu prawnego oraz planowanej nowelizacji Kodeksu spółek handlowych.
Skutki dokonania czynności prawnej przez tzw. „fałszywy” organ
Jaki sens ma wybór rozstrzygającej wersji językowej umowy?
Bardzo często umowy sporządzane są równolegle w więcej niż jednej wersji językowej. Jeśli każdej z tych wersji strony nadały przymiot autentyczności, w razie rozbieżności pomiędzy nimi mogą pojawić się wątpliwości w zakresie wykładni umowy.
Jaki sens ma wybór rozstrzygającej wersji językowej umowy?
Połączenie spółek a ważność pełnomocnictwa
Wpływ połączenia spółek na pełnomocnictwa udzielone osobom trzecim oraz samym łączącym się podmiotom.
Połączenie spółek a ważność pełnomocnictwa