Maciej A. Szewczyk | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

Maciej A. Szewczyk

Czy członków zarządu można powołać z mocą wsteczną?
W przypadku niepowołania członków zarządu na kolejną kadencję dochodzi do sytuacji, w której spółka nie posiada prawidłowo ukonstytuowanego organu reprezentacji. To zaś wpływa na ważność i skuteczność czynności dokonywanych w jej imieniu.
Czy członków zarządu można powołać z mocą wsteczną?
Klauzule umowne dotyczące aspektów ochrony środowiska w transakcjach M&A
Odpowiednie skonstruowanie postanowień umownych pozwala należycie zabezpieczyć interesy stron transakcji na wypadek wystąpienia naruszeń przepisów prawa ochrony środowiska. Dotyczy to niemalże każdej transakcji.
Klauzule umowne dotyczące aspektów ochrony środowiska w transakcjach M&A
Legitymacja wierzyciela do wytoczenia powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały zgromadzenia wspólników
Wierzyciel, który w drodze egzekucji dokonał zajęcia udziałów w spółce z o.o., może wystąpić z powództwem o stwierdzenie nieważności uchwały zgromadzenia wspólników.
Legitymacja wierzyciela do wytoczenia powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały zgromadzenia wspólników
Będzie łatwiej znaleźć informacje publiczne?
Znowelizowana ustawa o dostępie do informacji publicznej wprowadziła narzędzia umożliwiające unifikację Biuletynów Informacji Publicznej (BIP). Czy skorzystają z nich podmioty, które prowadzą BIP?
Będzie łatwiej znaleźć informacje publiczne?
Dwa, trzy czy może dziesięć lat?
Terminy przedawnienia roszczeń w transakcjach fuzji i przejęć
Dwa, trzy czy może dziesięć lat?
Odstąpienie od umowy a obowiązek zapłaty kary umownej
O skuteczności umownego zastrzeżenia kary umownej związanej z odstąpieniem od umowy przesądza zgodny zamiar stron odzwierciedlony w treści umowy.
Odstąpienie od umowy a obowiązek zapłaty kary umownej
Standardowe klauzule umowne (tzw. boilerplate clauses) w umowach transakcyjnych poddanych prawu polskiemu
Nie każde rozwiązanie, które sprawdza się w umowie poddanej prawu obcemu, jest w równym stopniu celowe i uzasadnione w umowie, dla której właściwe jest prawo polskie.
Standardowe klauzule umowne (tzw. boilerplate clauses) w umowach transakcyjnych poddanych prawu polskiemu
Problematyka tzw. umów długoterminowych w praktyce transakcyjnej
Uwagi na temat problemów związanych z możliwością przystosowania treści umów do zmieniających się w czasie okoliczności, oraz problemu czasu ich obowiązywania.
Problematyka tzw. umów długoterminowych w praktyce transakcyjnej
Za, a nawet przeciw
Czy wspólnik może opowiedzieć się zarazem za podjęciem uchwały, jak i przeciw? Uwagi na temat niejednolitego głosowania w spółce z o.o.
Za, a nawet przeciw
Wpływ wadliwej reprezentacji strony na ważność umowy
Jednym z elementów warunkujących skuteczność zawarcia umowy jest należyta reprezentacja stron przy jej zawieraniu. Dlatego tak ważne jest to, kto podpisuje umowę.
Wpływ wadliwej reprezentacji strony na ważność umowy
Jak wybrać firmę (nazwę) spółki, by nie narazić się na kłopoty?
Uwagi na gruncie kodeksowej zasady wyłączności (prawdziwości) firmy przedsiębiorcy.
Jak wybrać firmę (nazwę) spółki, by nie narazić się na kłopoty?
Nie całkiem wolna ostatnia wola
Trybunał Konstytucyjny orzekł, że instytucja zachowku jest zgodna z Konstytucją, co jednak nie oznacza, że jej szczegółowe uregulowania mają charakter optymalny.
Nie całkiem wolna ostatnia wola