Łukasz Śliwiński | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

Łukasz Śliwiński

Skutki prawne nieprawidłowego wyboru audytora do zbadania sprawozdania finansowego spółki
Zdarza się w praktyce, że biegli rewidenci badają roczne sprawozdania finansowe spółek za poprzednie lata obrotowe bez uprzedniego wyboru biegłych przez uprawniony organ spółki. Czy takie działanie może przynieść negatywne skutki?
Skutki prawne nieprawidłowego wyboru audytora do zbadania sprawozdania finansowego spółki
Czy połączenie lub przekształcenie spółki eliminuje ryzyko związane z nabyciem jej wadliwych udziałów?
Jednym z kluczowych elementów badania prawnego poprzedzającego transakcję typu share deal jest weryfikacja tytułu prawnego do udziałów. Wykrycie nieprawidłowości w tym zakresie oznacza istotne ryzyko dla ich potencjalnego nabywcy. Czy połączenie spółki lub jej przekształcenie pozwala je wyeliminować?
Czy połączenie lub przekształcenie spółki eliminuje ryzyko związane z nabyciem jej wadliwych udziałów?
Gdy zarząd nie działa jak trzeba
Kodeks spółek handlowych w miarę obszernie reguluje zasady kontroli wewnętrznej w spółkach kapitałowych, począwszy od generalnej zasady prowadzenia spraw i kontroli działalności spółki przez jej zarząd, a kończąc na możliwości kontroli działalności samego zarządu.
Gdy zarząd nie działa jak trzeba
Moc wpisów w Rejestrze Handlowym B (RHB) przedłużona do końca 2014 roku?
Utrata mocy wpisów w RHB bez przygotowania stosownych regulacji w tym zakresie byłaby sprzeczna z wartościami o fundamentalnym znaczeniu dla funkcjonowania życia gospodarczego – wskazuje projekt nowelizacji.
Moc wpisów w Rejestrze Handlowym B (RHB) przedłużona do końca 2014 roku?
Na co należy zwrócić uwagę w outsourcingu usług księgowych?
Umowa z firmą świadczącą usługi z zakresu księgowości musi precyzyjnie określać zakres przekazanych obowiązków oraz zasady wynagrodzenia oraz odpowiedzialności za ich realizację.
Na co należy zwrócić uwagę w outsourcingu usług księgowych?
Przejście praw udziałowych w spółce z o.o. na następców prawnych wspólnika
Uwzględniając odpowiednie postanowienia w umowie spółki można wyłączyć stosowanie prawa spadkowego w zakresie przejścia praw udziałowych w spółce z o.o.
Przejście praw udziałowych w spółce z o.o. na następców prawnych wspólnika
Na co zwrócić uwagę przy outsourcingu usług księgowych
Mimo powierzenia prowadzenia księgowości profesjonalnemu podmiotowi świadczącemu usługi w tym zakresie, przedsiębiorca jako podatnik i tak ponosi odpowiedzialność z tytułu zobowiązań wobec fiskusa.
Na co zwrócić uwagę przy outsourcingu usług księgowych
Nowe zasady tworzenia przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych
1 stycznia br. weszły w życie zmiany wprowadzone do ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz do ustawy o opłacie skarbowej dotyczące tworzenia przedstawicielstw i uzyskiwania wpisu do rejestru przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych.
Nowe zasady tworzenia przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych
Likwidacja w trakcie organizacji
W niektórych sytuacjach spółka kapitałowa w organizacji będzie musiała przejść proces likwidacji. Różnice w stosunku do likwidacji spółki już zarejestrowanej będą niewielkie, a poniesione koszty mogą być zbliżone.
Likwidacja w trakcie organizacji
Obowiązek ogłaszania dla spółek z ograniczoną odpowiedzialnością
O jakich zdarzeniach w spółce organ odpowiedzialny za prowadzenie spraw spółki powinien, zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych, ogłaszać w Monitorze Sądowym i Gospodarczym?
Obowiązek ogłaszania dla spółek z ograniczoną odpowiedzialnością
Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych
Jakie obowiązki, bariery i koszty wiążą się z rozpoczęciem przez spółkę działalności dodatkowej polegającej na świadczeniu usług księgowych na rzecz innych podmiotów?
Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych
Zasady zwrotu dopłat w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością
W umowie spółki można zawrzeć zapis dotyczący zasad zwrotu dopłat wspólnikom. Brak takiego zapisu oznacza, że obowiązują zasady przewidziane w Kodeksie spółek handlowych.
Zasady zwrotu dopłat w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością