Łukasz Śliwiński | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

Łukasz Śliwiński

Ułatwienia w podpisywaniu sprawozdań finansowych
Trwają prace nad projektem ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw, który zakłada wprowadzenie uproszczeń przy podpisywaniu sprawozdań finansowych. To dobra wiadomość m.in. dla spółek kapitałowych z wieloosobowym zarządem.
Ułatwienia w podpisywaniu sprawozdań finansowych
Decyzje organów spółek kapitałowych podejmowane w trybie zdalnym
Wśród wielu problemów, z jakimi muszą zmierzyć się teraz przedsiębiorcy, jest sprawne zarządzanie i podejmowanie decyzji w sytuacji, kiedy członkowie organów spółki z różnych względów nie mogą osobiście pojawić się w jej siedzibie. Technika zapewnia oczywiście sprawną komunikację, ale możliwość podejmowania zdalnie uchwał przez organy spółek kapitałowych w niektórych sytuacjach była dyskusyjna.
Decyzje organów spółek kapitałowych podejmowane w trybie zdalnym
Szerszy obowiązek wskazywania adresów do doręczeń
Zmiany do ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, które weszły w życie 15 marca 2018 r., wprowadziły obowiązek składania w KRS informacji na temat adresów do doręczeń osób związanych z polskimi spółkami.
Szerszy obowiązek wskazywania adresów do doręczeń
Zmiany w zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych w obrocie gospodarczym w Polsce
Nowa ustawa, wchodząca w życie 30 kwietnia 2018 r., scali przepisy dwóch ustaw regulujących zasady działania przedsiębiorców zagranicznych w Polsce, przy okazji dokonując pewnych zmian względem obecnie obowiązujących przepisów.
Zmiany w zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych w obrocie gospodarczym w Polsce
Ważne zmiany przepisów dotyczące przedsiębiorców wpisanych do KRS (i nie tylko)
15 marca br. weszła w życie ustawa zmieniająca ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektóre inne ustawy. Nowe przepisy będą wchodzić w życie etapowo, aż do 1 marca 2020 r. Pierwsze zmiany już obowiązują.
Ważne zmiany przepisów dotyczące przedsiębiorców wpisanych do KRS (i nie tylko)
Likwidacja oddziałów przedsiębiorców zagranicznych – projektowane zmiany w przepisach
Zgodnie z projektowanymi zmianami procedura dobrowolnej likwidacji oddziałów przedsiębiorców zagranicznych stanie się zarówno prostsza, jak i zgodna z prawem unijnym. W efekcie po kilku latach niejasności i sporów w tym zakresie wrócimy do stanowiska zaprezentowanego przez Sąd Najwyższy w 2007 r.
Likwidacja oddziałów przedsiębiorców zagranicznych – projektowane zmiany w przepisach
Obowiązki zarządu dotyczące sprawozdań finansowych spółek kapitałowych
Jakie konsekwencje grożą za ich nieprzestrzeganie i czy zarząd może zasłaniać się brakiem decyzyjności organu zatwierdzającego?
Obowiązki zarządu dotyczące sprawozdań finansowych spółek kapitałowych
Zakres umocowania reprezentanta przedsiębiorcy zagranicznego w oddziale
Czy można tak określić zakres umocowania reprezentanta przedsiębiorcy zagranicznego w jego polskim oddziale, aby w praktyce było to zgodne z oczekiwaniami mocodawcy?
Zakres umocowania reprezentanta przedsiębiorcy zagranicznego w oddziale
Delegowanie członków rady nadzorczej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
Członka rady nadzorczej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością można delegować do wykonywania czynności członka zarządu tej spółki. Jak skutecznie postępować i czego się spodziewać?
Delegowanie członków rady nadzorczej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
Skutki prawne nieprawidłowego wyboru audytora do zbadania sprawozdania finansowego spółki
Zdarza się w praktyce, że biegli rewidenci badają roczne sprawozdania finansowe spółek za poprzednie lata obrotowe bez uprzedniego wyboru biegłych przez uprawniony organ spółki. Czy takie działanie może przynieść negatywne skutki?
Skutki prawne nieprawidłowego wyboru audytora do zbadania sprawozdania finansowego spółki
Czy połączenie lub przekształcenie spółki eliminuje ryzyko związane z nabyciem jej wadliwych udziałów?
Jednym z kluczowych elementów badania prawnego poprzedzającego transakcję typu share deal jest weryfikacja tytułu prawnego do udziałów. Wykrycie nieprawidłowości w tym zakresie oznacza istotne ryzyko dla ich potencjalnego nabywcy. Czy połączenie spółki lub jej przekształcenie pozwala je wyeliminować?
Czy połączenie lub przekształcenie spółki eliminuje ryzyko związane z nabyciem jej wadliwych udziałów?
Gdy zarząd nie działa jak trzeba
Kodeks spółek handlowych w miarę obszernie reguluje zasady kontroli wewnętrznej w spółkach kapitałowych, począwszy od generalnej zasady prowadzenia spraw i kontroli działalności spółki przez jej zarząd, a kończąc na możliwości kontroli działalności samego zarządu.
Gdy zarząd nie działa jak trzeba