Łukasz Dąbrowski | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

Łukasz Dąbrowski

Hipoteka: najważniejsze zmiany
20 lutego wejdzie w życie ustawa o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2009 roku, Nr 131, poz.1075). Przewiduje ona liczne modyfikacje dotyczące istoty hipoteki i sposobu korzystania z tego zabezpieczenia
Hipoteka: najważniejsze zmiany
Łukasz Dąbrowski: Warto pomyśleć o mikołajowej służebności przesyłu
Zespół Prawa Nieruchomości znalazł idealne rozwiązanie dla Świętego Mikołaja.
Łukasz Dąbrowski: Warto pomyśleć o mikołajowej służebności przesyłu
Starosta zezwoli na wstęp na nieruchomość w celu utrzymania sieci
Władający nieruchomością nie uniemożliwi już przedsiębiorstwu energetycznemu czy gazowemu przeprowadzenia prac konserwacyjnych. Za zajęcie nieruchomości i za ewentualne szkody związane z pracami będzie mógł jednak dochodzić odszkodowania.
Starosta zezwoli na wstęp na nieruchomość w celu utrzymania sieci
Pozwolenie na budowę nawet po zakończeniu inwestycji
W szczególnych wypadkach wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę jest możliwe nawet po zakończeniu inwestycji i oddaniu jej do użytkowania.
Pozwolenie na budowę nawet po zakończeniu inwestycji
Bez renty planistycznej po wydaniu decyzji o warunkach zabudowy
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku orzekł, że nie jest możliwe naliczenie opłaty od wzrostu wartości nieruchomości (renty planistycznej), jeżeli wzrost wartości nieruchomości nastąpił na skutek wydania decyzji o warunkach zabudowy.
Bez renty planistycznej po wydaniu decyzji o warunkach zabudowy
Ograniczenie prawa pierwokupu Agencji Nieruchomości Rolnych
8 lipca 2010 r. weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego. Zmienia ona zasady funkcjonowania ustawowego pierwokupu nieruchomości rolnych przez Agencję Nieruchomości Rolnych.
Ograniczenie prawa pierwokupu Agencji Nieruchomości Rolnych
Rozszerzenie katalogu form ochrony zabytków
Ustawą z 18 marca 2010 r. o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz o zmianie niektórych innych ustaw rozszerzony został katalog form ochrony zabytków.
Rozszerzenie katalogu form ochrony zabytków
Księgi wieczyste dostępne przez Internet
Od 16 czerwca br. nie trzeba już stać w kolejce w sądach wieczystoksięgowych. Ministerstwo Sprawiedliwości stworzyło publiczny, bezpłatny, powszechny dostęp do przeglądania ksiąg wieczystych w postaci elektronicznej.
Księgi wieczyste dostępne przez Internet
Będzie łatwiej o legalizację samowoli budowlanej
Tam, gdzie nie ma planu miejscowego, do legalizacji samowoli budowlanej wystarczy posiadanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Nie jest istotne, kiedy stała się ona ostateczna.
Będzie łatwiej o legalizację samowoli budowlanej