Ograniczenie prawa pierwokupu Agencji Nieruchomości Rolnych | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

Ograniczenie prawa pierwokupu Agencji Nieruchomości Rolnych

8 lipca 2010 r. weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego. Zmienia ona zasady funkcjonowania ustawowego pierwokupu nieruchomości rolnych przez Agencję Nieruchomości Rolnych.

Od daty wejścia nowelizacji w życie ustawowe prawo pierwokupu Agencji Nieruchomości Rolnych nie dotyczy gruntów rolnych, których powierzchnia jest mniejsza niż 5 ha. Powyższa zmiana umożliwia zatem szybszy i mniej skomplikowany obrót nieruchomościami rolnymi o powierzchni poniżej 5 ha.