Bartosz Kuraś | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

Bartosz Kuraś

Więcej czynów przeciwko środowisku karanych
25 marca 2011 roku Sejm przyjął projekt przygotowanej przez Ministerstwo Środowiska ustawy zmieniającej Kodeks karny oraz niektóre inne ustawy i przekazał go Senatowi do dalszych prac.
Więcej czynów przeciwko środowisku karanych
Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wymaga krytycznej analizy organu administracji
Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko powinien zostać oceniony przez organ wydający decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach i nie powinien być jedyną podstawą do wydania decyzji.
Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wymaga krytycznej analizy organu administracji
Upłynął termin usunięcia i unieszkodliwienia PCB oraz urządzeń zawierających PCB
Do końca 2010 roku należało usunąć i unieszkodliwić związki PCB lub urządzenia, które je zawierają. Od 1 stycznia za ich nieusunięcie grozi m.in. kara grzywny albo areszt.
Upłynął termin usunięcia i unieszkodliwienia PCB oraz urządzeń zawierających PCB
O obowiązku ponoszenia opłat podwyższonych decydują przesłanki obiektywne
Zdaniem NSA, jeśli pozwolenia sektorowe wygasły, a prowadzący instalację nie uzyskał w terminie pozwolenia zintegrowanego, ma on obowiązek uiszczenia opłaty podwyższonej, nawet jeśli złożył wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego.
O obowiązku ponoszenia opłat podwyższonych decydują przesłanki obiektywne
W sprawie rekultywacji gleby w związku z likwidacją składowiska - do starosty
NSA: do rekultywacji gleby w związku z likwidacją składowiska odpadów nie stosuje się przepisów dotyczących rekultywacji gleby z ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie.
W sprawie rekultywacji gleby w związku z likwidacją składowiska - do starosty
Nowe uprawnienia Inspekcji Ochrony Środowiska w postępowaniu mandatowym
Poszerzony został katalog wykroczeń, za które inspektorzy mogą nakładać grzywnę w drodze mandatu.
Nowe uprawnienia Inspekcji Ochrony Środowiska w postępowaniu mandatowym