Bartosz Kuraś | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

Bartosz Kuraś

Kontrola niektórych inwestycji – nowe przepisy ochronne
19 czerwca 2020 r. Sejm przyjął tak zwaną Tarczę 4.0. , która będzie miała istotne znaczenie dla praktyki transakcyjnej. Wprowadza ona zmiany do ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o kontroli niektórych inwestycji, które wejdą w życie 24 lipca 2020 r.
Kontrola niektórych inwestycji – nowe przepisy ochronne
Zdalne podpisywanie umów
Zdalne podpisywanie umów z wiadomych względów zyskało duże znaczenie. Czy do zawarcia umowy wystarczy wymiana kilku e-maili albo przesłanie dokumentów podpisanych elektronicznie? To zależy.
Zdalne podpisywanie umów
Planowana jest rewolucja w uznaniu substancji za produkt uboczny
Do Sejmu trafił projekt ustawy, który zakłada wprowadzenie istotnych zmian do procedury uznawania przedmiotów lub substancji za produkty uboczne. Jeżeli zmiany wejdą w życie, będzie to miało negatywny wpływ na wszystkich, którzy wykorzystują w swojej działalności takie produkty. Wszystkie uznania przedmiotów lub substancji za produkty uboczne, które nastąpiły na podstawie dotychczasowych przepisów, miałyby wygasnąć po upływie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie projektowanej ustawy.
Planowana jest rewolucja w uznaniu substancji za produkt uboczny
Zmiany dotyczące pozwoleń wodnoprawnych – czy wcześniej uzyskane pozwolenia przepadną jak kamień w wodę?
Nowe prawo wodne – ustawa z 20 lipca 2017 r. wchodzi w życie 1 stycznia 2018 r. Wprowadzonych zostanie wiele zmian. Czy pozwolenia wodnoprawne wydane na podstawie obecnej ustawy z 18 lipca 2001 r. stracą ważność?
Zmiany dotyczące pozwoleń wodnoprawnych – czy wcześniej uzyskane pozwolenia przepadną jak kamień w wodę?
Co uznano za produkty uboczne?
O procedurze uznawania pozostałości produkcyjnych za produkt uboczny lub odpad oraz o kryteriach takiego uznania pisaliśmy już kilkukrotnie na naszym portalu. Poniżej wskazujemy dodatkowo, jakie konkretnie przedmioty lub substancje powstające jako pozostałość procesów produkcji zostały uznane za produkt uboczny.
Co uznano za produkty uboczne?
Milczące załatwienie sprawy w Kodeksie postępowania administracyjnego
Wchodząca w życie 1 czerwca br. nowelizacja wprowadza do Kodeksu postępowania administracyjnego instytucję milczącego załatwienia sprawy. Instytucja ta, znana polskiemu prawu, nie była przed zmianą regulowana w samym kodeksie. Ma ona przeciwdziałać bezczynności organu i przyczyniać się do przyspieszenia postępowania.
Milczące załatwienie sprawy w Kodeksie postępowania administracyjnego
Kiedy (nie) można wyciąć drzewa z lasu?
Z początkiem 2017 roku ustawodawca wprowadził możliwość wycinania drzew rosnących na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych w zasadzie bez konieczności uzyskiwania zezwolenia. Aktualnie trwają prace nad nowelizacją, której celem jest ograniczenie tej możliwości. Jednak nawet w obecnym stanie prawnym nie w każdej sytuacji usunięcie drzew rosnących na takich nieruchomościach będzie zgodne z prawem.
Kiedy (nie) można wyciąć drzewa z lasu?
Wyższe wymagania dla autorów raportów o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
1 stycznia 2017 r. wejdą w życie przepisy, zgodnie z którymi autorzy raportów o oddziaływaniu przedsięwzięć na środowisko będą musieli mieć wskazane w ustawie wykształcenie lub doświadczenie.
Wyższe wymagania dla autorów raportów o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
Pozostałości z procesów produkcji – procedura uznania za produkt uboczny
Pozostałości produkcyjne to przedmioty lub substancje, które nie powstały celowo w procesie produkcyjnym i mogą stanowić odpady albo mogą zostać uznane za produkt uboczny. Ocena taka wymaga uwzględnienia specyfiki konkretnej działalności produkcyjnej i stosowanych w jej ramach sposobów postępowania z pozostałościami produkcyjnymi.
Pozostałości z procesów produkcji – procedura uznania za produkt uboczny
Pozostałości z procesów produkcji – kiedy uznajemy je za produkt uboczny?
W poprzednim wydaniu pisaliśmy, kiedy pozostałość produkcyjna może stanowić odpad. Drugą możliwością jest uznanie jej za produkt uboczny.
Pozostałości z procesów produkcji – kiedy uznajemy je za produkt uboczny?
Pozostałości z procesów produkcji – kiedy uznajemy je za odpad?
Z działalnością produkcyjną oraz przetwarzaniem surowców wiąże się najczęściej powstawanie pozostałości produkcyjnych. Pod pojęciem tym należy rozumieć przedmioty lub substancje, które nie powstały celowo w procesie produkcyjnym. Mogą one zostać uznane za produkt uboczny albo odpad.
Pozostałości z procesów produkcji – kiedy uznajemy je za odpad?
Planowanie inwestycji a działalność wywołująca bezpośrednie zagrożenie szkodą w środowisku
Nie można za „działalność” wywołującą bezpośrednie zagrożenie szkodą w środowisku uznać planowania i przygotowania przedsięwzięcia
Planowanie inwestycji a działalność wywołująca bezpośrednie zagrożenie szkodą w środowisku