Bartosz Kuraś | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

Bartosz Kuraś

Pozostałości z procesów produkcji – kiedy uznajemy je za produkt uboczny?
W poprzednim wydaniu pisaliśmy, kiedy pozostałość produkcyjna może stanowić odpad. Drugą możliwością jest uznanie jej za produkt uboczny.
Pozostałości z procesów produkcji – kiedy uznajemy je za produkt uboczny?
Pozostałości z procesów produkcji – kiedy uznajemy je za odpad?
Z działalnością produkcyjną oraz przetwarzaniem surowców wiąże się najczęściej powstawanie pozostałości produkcyjnych. Pod pojęciem tym należy rozumieć przedmioty lub substancje, które nie powstały celowo w procesie produkcyjnym. Mogą one zostać uznane za produkt uboczny albo odpad.
Pozostałości z procesów produkcji – kiedy uznajemy je za odpad?
Planowanie inwestycji a działalność wywołująca bezpośrednie zagrożenie szkodą w środowisku
Nie można za „działalność” wywołującą bezpośrednie zagrożenie szkodą w środowisku uznać planowania i przygotowania przedsięwzięcia
Planowanie inwestycji a działalność wywołująca bezpośrednie zagrożenie szkodą w środowisku
Czy słoma i gleba stosowana przy kompostowaniu stanowią odpad?
Mimo że definicja odpadów od lat jest właściwie niezmienna, na jej tle wciąż zdarzają się spory. Uznanie danej substancji lub danego przedmiotu za odpad rodzi bowiem liczne obowiązki dla ich posiadacza.
Czy słoma i gleba stosowana przy kompostowaniu stanowią odpad?
Przekazanie odpadów innym podmiotom a badanie due diligence
W czasie badania prawnego warto zwrócić uwagę, czy wytwórca odpadów, przekazując je innym podmiotom do zagospodarowania, uwolnił się od odpowiedzialności za ich należyte zagospodarowanie.
Przekazanie odpadów innym podmiotom a badanie due diligence
Jest szkoda w środowisku, będzie obowiązek jej naprawienia
Zapobieganie szkodom w środowisku i ich naprawianie to istotny cel prawa ochrony środowiska. Jego realizacji służy szereg przepisów o odpowiedzialności cywilnej, karnej i administracyjnej w przypadku spowodowania szkody lub nawet ryzyka jej wystąpienia.
Jest szkoda w środowisku, będzie obowiązek jej naprawienia
Szkody historyczne w powierzchni ziemi - projekt nowych przepisów
Ministerstwo Środowiska nadal pracuje nad projektem ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (projekt z 26 lipca 2013 r.).
Szkody historyczne w powierzchni ziemi - projekt nowych przepisów
Inwestycja na wysokiej jakości gruntach rolnych? Tylko za zgodą ministra
26 maja weszła w życie ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Wprowadziła ona istotne zmiany mające znaczenie dla osób chcących budować na gruntach o wysokiej przydatności do produkcji rolnej.
Inwestycja na wysokiej jakości gruntach rolnych? Tylko za zgodą ministra
Ponownie nowa ustawa o odpadach
Czy decyzje i zgłoszenia dotyczące gospodarki odpadami zachowują ważność po wejściu w życie nowej ustawy?
Ponownie nowa ustawa o odpadach
Nowa ustawa o odpadach
23 stycznia 2013 r. weszła w życie nowa ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Wprowadza ona istotne zmiany w systemie gospodarki odpadami. W pewnym zakresie nadal zastosowanie znajdą przepisy poprzedniej ustawy z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.
Nowa ustawa o odpadach
Organizacja ekologiczna może więcej, ale też musi więcej
Nałożenie obowiązku przeprowadzenia działań naprawczych wymaga ustalenia, że zaistniała szkoda w środowisku, w tym ustalenia stanu początkowego. Jeżeli to organizacja ekologiczna zgłasza szkodę w środowisku, powinna ją należycie udokumentować.
Organizacja ekologiczna może więcej, ale też musi więcej
Skazany członek zarządu nie zostanie wpisany do KRS
Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym. Sądy rejestrowe będą sprawdzać, czy członkowie organów w spółkach wpisanych do KRS nie są prawomocnie skazani.
Skazany członek zarządu nie zostanie wpisany do KRS