Bartosz Kuraś | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

Bartosz Kuraś

Spółka cywilna może otrzymać dopłaty rolnośrodowiskowe
Spółce cywilnej, jako grupie osób wspólnie wykonujących działalność rolniczą, przysługuje status producenta rolnego, co oznacza, że może ubiegać się ona o dopłaty rolnośrodowiskowe.
Spółka cywilna może otrzymać dopłaty rolnośrodowiskowe
Korzystne zmiany w systemie odpowiedzialności za zanieczyszczenie gleby?
Ministerstwo Środowiska przygotowało projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (projekt z 4 kwietnia 2012 roku).
Korzystne zmiany w systemie odpowiedzialności za zanieczyszczenie gleby?
Poszukiwanie i wydobycie gazu łupkowego a odpowiedzialność za naruszenie przepisów prawa ochrony środowiska
Od kar pieniężnych po decyzję o wstrzymaniu działalności, a nawet karę pozbawienia wolności dla osób sprawujących funkcje kierownicze – niezgodne z prawem poszukiwanie i wydobycie węglowodorów grozi odpowiedzialnością administracyjną, cywilną i karną.
Poszukiwanie i wydobycie gazu łupkowego a odpowiedzialność za naruszenie przepisów prawa ochrony środowiska
Zmiana dyrektywy dotyczącej zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
Przyjęcie zmian do dyrektywy w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) oznaczać będzie konieczność nowelizacji ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.
Zmiana dyrektywy dotyczącej zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
Poszukiwanie i wydobycie gazu łupkowego a decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
Czy przed podjęciem działalności polegającej na poszukiwaniu lub wydobyciu gazu łupkowego zawsze konieczne jest przeprowadzenie oceny odziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko?
Poszukiwanie i wydobycie gazu łupkowego a decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
Bez języków ani rusz
Przy wykładni ustaw, które wprowadzają postanowienia prawa europejskiego, przydatna jest znajomość języków obcych. Ma to szczególne znaczenie dla prawa ochrony środowiska, którego ważnym źródłem są przepisy UE.
Bez języków ani rusz
Podmiot prowadzący działalność gospodarczą nie zawsze zapłaci za zanieczyszczenie
Z tego obowiązku zwalnia nie tylko upływ czasu, ale też np. wskazanie, że sprawcą szkody w środowisku jest inny podmiot albo że szkoda powstała na skutek podporządkowania się nakazowi wydanemu przez organ administracji publicznej.
Podmiot prowadzący działalność gospodarczą nie zawsze zapłaci za zanieczyszczenie
Niższe kary za nieprawidłową ewidencję odpadów
Koniec z niewspółmiernie wysokimi karami za niedopełnienie obowiązków sprawozdawczych związanych z gospodarką odpadami. Ukarana będzie mogła być także osoba odpowiedzialna za realizację takich obowiązków, a nie – jak dotychczas – tylko przedsiębiorca.
Niższe kary za nieprawidłową ewidencję odpadów
Nowe standardy emisyjne z instalacji
25 maja 2011 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 kwietnia 2011 r. w sprawie standardów emisyjnych z instalacji.
Nowe standardy emisyjne z instalacji
Od 10 czerwca 2011 r. obowiązuje środowiskowa nowelizacja Kodeksu karnego
Większa liczba czynów przeciwko środowisku będzie przestępstwem i będzie zagrożona karą wymierzaną przez sąd. W określonych przypadkach odpowiedzialność karna dotyczyć będzie również członków zarządu spółek.
Od 10 czerwca 2011 r. obowiązuje środowiskowa nowelizacja Kodeksu karnego
Kolejne podejście do ustawy antyodorowej
30 kwietnia br. mija termin zgłaszania uwag w ramach konsultacji społecznych do projektu założeń do projektu ustawy o przeciwdziałaniu uciążliwości zapachowej. Jest to kolejne, po ponad dwuletniej przerwie, podejście do tego tematu.
Kolejne podejście do ustawy antyodorowej
Był preparat, jest mieszanina
8 kwietnia br. wchodzi w życie ustawa o substancjach chemicznych i ich mieszaninach, przyjęta przez Sejm 25 lutego 2011 roku (Dz. U. nr 63, poz. 322). Zmian jest sporo, ale nie są one rewolucyjne.
Był preparat, jest mieszanina