Strony postępowania przed sądem administracyjnym | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

Strony postępowania przed sądem administracyjnym

Stronami postępowania przed sądem administracyjnym są:

  • skarżący, którego prawa lub obowiązki zostały prawdopodobnie naruszone przez niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie organu władzy publicznej – osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna, choćby nie posiadała osobowości prawnej (spółka, spółdzielnia, stowarzyszenie itp.), która wniosła skargę do sądu
  • organ administracji publicznej, który wydał zaskarżoną decyzję (postanowienie itp.) bądź w sposób przewlekły prowadzi postępowanie bądź pozostaje w bezczynności lub inny podmiot wykonujący zadania publiczne (tzw. zadania zlecone na podstawie ustaw lub porozumień).

W sprawach sądowoadministracyjnych uczestniczą również dalsze podmioty, które brały udział w postępowaniu administracyjnym.