Sądownictwo administracyjne w Polsce | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

Sądownictwo administracyjne w Polsce

Sądownictwo administracyjne w Polsce jest dwuinstancyjne. W jego skład wchodzą wojewódzkie sądy administracyjne i Naczelny Sąd Administracyjny.

Sądy administracyjne sprawują kontrolę działalności administracyjnej, w tym kontrolę decyzji i niektórych postanowień administracyjnych (np. pozwoleń administracyjnych), przepisów prawa miejscowego (np. uchwał zatwierdzających miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego) oraz innych aktów lub czynności z zakresu administracji publicznej dotyczących uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa (np. wpisów do ewidencji gruntów). Sądy administracyjne rozpatrują też skargi na bezczynność organów administracji.

Trybunał Konstytucyjny jest niezależnym organem, który zajmuje się rozpoznawaniem zagadnień konstytucyjnych.