Rozprawa przed sądem administracyjnym | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

Rozprawa przed sądem administracyjnym

Co do zasady posiedzenia sądowe (podobnie jak przed sądami powszechnymi) są jawne, a sąd administracyjny orzeka na rozprawie (chyba że co innego wynika z przepisu szczególnego w danej sprawie). Zasadą jest też, że sprawa przed sądem administracyjnym powinna się zakończyć możliwie najszybciej. Często jej rozstrzygnięcie następuje na pierwszej rozprawie. Sąd administracyjny rozpoznaje sprawę na podstawie akt sprawy (dokumentów) przedstawionych przez organy administracji publicznej. Przed sądem administracyjnym nie są przesłuchiwani świadkowie ani nie zasięga się opinii biegłych sądowych (takie dowody, jeśli były konieczne do rozstrzygnięcia sprawy, powinny zostać przeprowadzone w toku postępowania administracyjnego przez właściwe organy, a jeśli nie zostały przeprowadzone – decyzję taką sąd prawdopodobnie uchyli). Sąd może natomiast przeprowadzić uzupełniające dowody z dokumentów, jeżeli jest to niezbędne do wyjaśnienia istotnych wątpliwości i nie spowoduje nadmiernego przedłużenia postępowania w sprawie.