Przebieg postępowania po wniesieniu skargi | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

Przebieg postępowania po wniesieniu skargi

Skargi na decyzje i postanowienia (inne akty administracyjne) lub przewlekłe prowadzenie postępowania tudzież przewlekłość wnosi się do wojewódzkiego sądu administracyjnego w terminie trzydziestu dni za pośrednictwem organu administracji, który wydał decyzję lub postanowienie w ostatniej instancji.

Wniesienie skargi nie wstrzymuje co prawda wykonania skarżonego aktu administracyjnego, ale organ administracji lub sąd może wstrzymać wykonanie takiego aktu z urzędu lub na wniosek strony.

Organ administracji po otrzymaniu skargi ma obowiązek w terminie trzydziestu dni przesłać skargę wraz z odpowiedzią na nią do wojewódzkiego sądu administracyjnego. Za niewywiązanie się z tego obowiązku może zostać ukarany grzywną.