PZP na żywo #8: Warunkowe zaproszenie do dialogu konkurencyjnego | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

PZP na żywo #8: Warunkowe zaproszenie do dialogu konkurencyjnego

W ósmym odcinku podcastu Anna Prigan i Mirella Lechna-Marchewka rozmawiają o art. 60d ust. 2 p.z.p. na gruncie pewnego postępowania, które było prowadzone w trybie dialogu konkurencyjnego.

Czy w dialogu konkurencyjnym ograniczenie liczby wykonawców zaproszonych do dialogu jest prawem czy obowiązkiem zamawiającego, w sytuacji gdy takie ograniczenie przewidzi w ogłoszeniu o zamówieniu? Jak rozumieć art. 60d ust. 2 p.z.p. w sytuacji, gdy zamawiający chciałby zrezygnować z zapowiadanego ograniczenia? Czy można zostać zaproszonym do dialogu warunkowo? Co ma zrobić zamawiający, którego goni czas, gdy wniesiono odwołanie wobec krótkiej listy wykonawców? Na ile przepisy p.z.p. pozwalają na pewną elastyczność, z zachowaniem zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania? W dzisiejszym odcinku szukamy odpowiedzi na te pytania.

W poprzednich odcinkach PZP na żywo:

#7 – Wadium – na co musi zwrócić uwagę konsorcjum

#6 – Pytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

#5 – Tarcza 4.0 w kontekście prawa zamówień publicznych

#4 – przesłanki zatrzymania wadium w czasie epidemii i nadchodząca Tarcza 4.0

#3 – elektroniczna forma umowy o zamówienie publiczne

#2 – obowiązek informacyjny stron umowy o zamówienie publiczne w związku z Covid-19

#1 – współdziałanie stron przy wykonywaniu umowy w sprawie zamówienia publicznego

A jeszcze więcej o prawie zamówień publicznych na stronie komentarzpzp.pl, gdzie omawiamy poszczególne przepisy nowej ustawy Prawo zamówień publicznych.