PZP na żywo #3 | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

PZP na żywo #3

W trzecim odcinku podcastu Anna Prigan i Mirella Lechna-Marchewka rozmawiają o tym, czy można zawrzeć umowę o zamówienie publiczne w formie elektronicznej.

W trzecim odcinku naszego podcastu o zamówieniach publicznych „PZP na żywo” zgodnie z zapowiedzią rozmawiamy o tym, czy strony umowy o zamówienie publiczne mogą ją zawrzeć w formie elektronicznej. Rozważamy przepisy obecnej ustawy Prawo zamówień publicznych, nową regulację, która wejdzie w życie dopiero w 2021 roku, a także to, co w zakresie formy zamówienia publicznego wynika z art. 15r ust. 10 ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Czy w zamówieniach publicznych forma pisemna i elektroniczna są równoważne?

Zapraszamy do słuchania.