PZP na żywo #7: Wadium - na co musi zwrócić uwagę konsorcjum | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

PZP na żywo #7: Wadium - na co musi zwrócić uwagę konsorcjum

W siódmym odcinku podcastu Anna Prigan i Mirella Lechna-Marchewka rozmawiają o  wadium zabezpieczającym ofertę grupy wykonawców.

Wadium musi zabezpieczać interesy zamawiającego w postaci możliwości zatrzymania kwoty wadialnej we wszystkich okolicznościach jego przepadku określonych przepisami prawa. Dlatego wadium zabezpieczające ofertę grupy wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego musi określać, że dotyczy tej grupy. Solidarna odpowiedzialność wykonawców biorących wspólnie udział w przetargu wcale bowiem nie oznacza, że sankcja zatrzymania wadium może zostać zastosowana z powodu działań lub zaniechań któregokolwiek z nich, jeżeli nie wynika to wprost z treści dokumentu wadialnego.

W poprzednich odcinkach PZP na żywo:

#6 – Pytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

#5 – Tarcza 4.0 w kontekście prawa zamówień publicznych

#4 – przesłanki zatrzymania wadium w czasie epidemii i nadchodząca Tarcza 4.0

#3 – elektroniczna forma umowy o zamówienie publiczne

#2 – obowiązek informacyjny stron umowy o zamówienie publiczne w związku z Covid-19

#1 – współdziałanie stron przy wykonywaniu umowy w sprawie zamówienia publicznego

A jeszcze więcej o prawie zamówień publicznych na stronie komentarzpzp.pl, gdzie omawiamy poszczególne przepisy nowej ustawy Prawo zamówień publicznych.