PZP na żywo #5 - Tarcza 4.0 w kontekście prawa zamówień publicznych | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

PZP na żywo #5 - Tarcza 4.0 w kontekście prawa zamówień publicznych

W piątym odcinku podcastu Anna Prigan i Mirella Lechna-Marchewka podsumowują rozwiązania Tarczy 4.0 w aspekcie Prawa zamówień publicznych.

W piątym odcinku naszego podcastu o zamówieniach publicznych „PZP na żywo” podsumowujemy przepisy Tarczy 4.0 dotyczące nowych rozwiązań w zamówieniach publicznych, takich jak zakaz potrącenia kar umownych i zaspokojenia się zabezpieczenia należytego wykonania umowy, a także nakazie zaliczkowania bądź płatności częściowych dla wykonawców. Próbujemy także rozszyfrować przepisy intertemporalne: do których postępowań i do których umów będzie się stosować nowe przepisy? Część z nich obowiązuje od 24 czerwca 2020 r., a część od 1 lipca 2020 r.

Zapraszamy do słuchania.

W poprzednich odcinkach PZP na żywo:

#4 – przesłanki zatrzymania wadium w czasie epidemii i nadchodząca Tarcza 4.0

#3 – elektroniczna forma umowy o zamówienie publiczne

#2 – obowiązek informacyjny stron umowy o zamówienie publiczne w związku z Covid-19

#1 – współdziałanie stron przy wykonywaniu umowy w sprawie zamówienia publicznego

A jeszcze więcej o prawie zamówień publicznych na stronie komentarzpzp.pl, gdzie omawiamy poszczególne przepisy nowej ustawy Prawo zamówień publicznych.