Artykuły | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady
Nowe uprawnienia Inspekcji Ochrony Środowiska w postępowaniu mandatowym
Poszerzony został katalog wykroczeń, za które inspektorzy mogą nakładać grzywnę w drodze mandatu.
Nowe uprawnienia Inspekcji Ochrony Środowiska w postępowaniu mandatowym
Rozporządzanie i korzystanie z opracowań projektu budowlanego - zagadnienia podstawowe
Jak zgodnie z prawem wprowadzić poprawki do projektu budowlanego, wyjaśniają prawnicy z Zespołu Infrastruktura, Transport, Zamówienia Publiczne kancelarii Wardyński i Wspólnicy.
Rozporządzanie i korzystanie z opracowań projektu budowlanego - zagadnienia podstawowe
Co musi o nas wiedzieć kontrola skarbowa
Z końcem lipca 2010 roku weszła w życie zmiana ustawy o kontroli skarbowej. Na uwagę zasługuje art. 7c rozszerzający obowiązki przedsiębiorców w zakresie udzielania informacji organom kontroli skarbowej.
Co musi o nas wiedzieć kontrola skarbowa
Joanna Krakowiak: Badania kliniczne - będzie drożej, ale lepiej
Rozmowa z Joanną Krakowiak z Zespołu Life Science i Postępowań Regulacyjnych kancelarii Wardyński i Wspólnicy
Joanna Krakowiak: Badania kliniczne - będzie drożej, ale lepiej
Anna Pompe: Polscy dystrybutorzy często bezwiednie naruszają cudze prawa do znaków towarowych
Rozmowa z Anną Pompe, wspólnikiem kancelarii Wardyński i Wspólnicy współodpowiedzialnym za Zespół Własności Intelektualnej
Anna Pompe: Polscy dystrybutorzy często bezwiednie naruszają cudze prawa do znaków towarowych
Uchwała rady nadzorczej spółki akcyjnej może być zaskarżana
Żaden przepis nie reguluje bezpośrednio zaskarżania uchwał zarządu lub rady nadzorczej spółek kapitałowych. Od dawna więc istnieją wątpliwości, czy takie uchwały mogą być w jakikolwiek sposób zaskarżane.
Uchwała rady nadzorczej spółki akcyjnej może być zaskarżana
Do rejestru zastawów niezbędna jedynie umowa cesji
Aby zmienić wpis w rejestrze zastawów w przypadku przelewu wierzytelności zabezpieczanej zastawem rejestrowym, nie trzeba spisywać aneksu do umowy zastawniczej, który ujawniałby nowego wierzyciela jako zastawnika.
Do rejestru zastawów niezbędna jedynie umowa cesji
Czy organ musi udostępnić każdą informację?
Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, że jeśli dokument zawiera dane chronione na podstawie innych ustaw, jego udostępnienie powinno nastąpić w takiej formie, aby uniemożliwić zapoznanie się z tymi danymi.
Czy organ musi udostępnić każdą informację?
Kiedy należy wycofać z obrotu handlowego produkt, który okazał się niebezpieczny
Produkt niebezpieczny zdefiniowano w Kodeksie cywilnym. Natomiast przepisy administracyjne, m.in. ustawa o ogólnym bezpieczeństwie produktów, określają obowiązki producentów i dystrybutorów w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa.
Kiedy należy wycofać z obrotu handlowego produkt, który okazał się niebezpieczny
Nowa dyrektywa w sprawie emisji przemysłowych
7 lipca 2010 r. Parlament Europejski przyjął nową dyrektywę dotyczącą emisji przemysłowych, która zastępuje i scala siedem dyrektyw regulujących dotychczas tę materię.
Nowa dyrektywa w sprawie emisji przemysłowych
Umowa wygasa, ochrona trwa dalej?
Wygaśnięcie umowy ramowej będącej podstawą poszczególnych umów ubezpieczenia kredytów nie musi oznaczać zakończenia ochrony ubezpieczeniowej.
Umowa wygasa, ochrona trwa dalej?
Mniej restrykcyjne podejście do przepisów proceduralnych
Odrzucenie środka zaskarżenia przez sąd z powodu wniesienia go przez nienależycie umocowanego pełnomocnika wymaga uprzedniego wezwania strony do potwierdzenia tych czynności.
Mniej restrykcyjne podejście do przepisów proceduralnych