nowe prawo | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

nowe prawo

Test na stosowanie ustawy o usługach płatniczych
Z uwagi na konsekwencje, z którymi związany jest obowiązek stosowania przepisów ustawy o usługach płatniczych, należy dokładnie sprawdzić, czy ustawa będzie miała zastosowanie do usług wykonywanych przez danego przedsiębiorcę.
Test na stosowanie ustawy o usługach płatniczych
Przepisy wprowadzające ustawę o usługach płatniczych
Nasz cykl artykułów dotyczących ustawy implementującej dyrektywę PSD do polskiego prawa postanowiliśmy rozpocząć od kilku komentarzy dotyczących przepisów regulujących wejście w życie nowych regulacji.
Przepisy wprowadzające ustawę o usługach płatniczych
Nowe przepisy o zabawkach: ostrożniejsi przedsiębiorcy - bezpieczniejsze dzieci
Przedsiębiorcy z branży zabawkowej muszą kontrolować (jakość dostarczonych im zabawek), ewidencjonować (dostawców i odbiorców konkretnych produktów) oraz ostrzegać (np. rolkarzy, że mają jeździć w kasku i nie po ulicy).
Nowe przepisy o zabawkach: ostrożniejsi przedsiębiorcy - bezpieczniejsze dzieci
Zmiany w polskim prawie lotniczym
Nowe, czytelne procedury dotyczące inwestycji lotniskowych, zarządzania lotniskami oraz wykonywania przewozów i usług lotniczych powinny zwiększyć konkurencyjność polskich przewoźników i umożliwić rozwój lotnisk lokalnych i regionalnych.
Zmiany w polskim prawie lotniczym
Rachunki zbiorcze papierów wartościowych w Polsce
Od 2012 roku zagraniczni inwestorzy, którzy chcieliby bezpośrednio inwestować w instrumenty finansowe w Polsce, nie będą już musieli zakładać rachunków papierów wartościowych w polskich domach maklerskich czy bankach powierniczych.
Rachunki zbiorcze papierów wartościowych w Polsce
Dyrektywa PSD wreszcie implementowana
Są szanse na jednolite reguły dokonywania płatności w ramach rynku europejskiego. W naszym nowym cyklu przybliżymy najważniejsze zagadnienia związane z nowymi regulacjami – mają one znaczenie dla niemal wszystkich uczestników obrotu gospodarczego.
Dyrektywa PSD wreszcie implementowana
Rewolucja w organizacji systemu gospodarki odpadami komunalnymi
1 stycznia 2012 roku wejdzie w życie ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, rewolucjonizująca obowiązujący system gospodarowania odpadami komunalnymi przez gminę.
Rewolucja w organizacji systemu gospodarki odpadami komunalnymi
Zmiany zasad odpowiedzialności karnej za szkodę wyrządzoną spółce
13 lipca br. weszła w życie ustawa nowelizująca Kodeks karny oraz Kodeks spółek handlowych, zmieniająca zasady odpowiedzialności karnej członków zarządów spółek.
Zmiany zasad odpowiedzialności karnej za szkodę wyrządzoną spółce
Gminy będą zarządzać strumieniem odpadów komunalnych
Od przyszłego roku to gmina, a nie mieszkańcy, wybierze firmę wywożącą śmieci. Gminy będą też odpowiedzialne za uzyskanie odpowiedniego poziomu recyklingu oraz za zmniejszenie masy odpadów ulegających biodegradacji przekazywanych na składowiska.
Gminy będą zarządzać strumieniem odpadów komunalnych
Niższe kary za nieprawidłową ewidencję odpadów
Koniec z niewspółmiernie wysokimi karami za niedopełnienie obowiązków sprawozdawczych związanych z gospodarką odpadami. Ukarana będzie mogła być także osoba odpowiedzialna za realizację takich obowiązków, a nie – jak dotychczas – tylko przedsiębiorca.
Niższe kary za nieprawidłową ewidencję odpadów
Zmiany zasad odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną spółce
Już 1 lipca br. wejdą w życie przepisy liberalizujące zasady odpowiedzialności karnej członków zarządu spółek kapitałowych.
Zmiany zasad odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną spółce
Nowa ustawa Prawo geologiczne i górnicze
28 kwietnia 2011 roku po burzliwych dyskusjach Sejm uchwalił nową ustawę Prawo geologiczne i górnicze. Ustawa wzbudzająca wiele kontrowersji została teraz skierowana do Senatu.
Nowa ustawa Prawo geologiczne i górnicze