nowe prawo | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

nowe prawo

Był preparat, jest mieszanina
8 kwietnia br. wchodzi w życie ustawa o substancjach chemicznych i ich mieszaninach, przyjęta przez Sejm 25 lutego 2011 roku (Dz. U. nr 63, poz. 322). Zmian jest sporo, ale nie są one rewolucyjne.
Był preparat, jest mieszanina
Zmiany w zakresie podstaw wykluczenia wykonawców
Na podpis Prezydenta RP czeka nowa ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych, przewidująca dodatkową podstawę obligatoryjnego wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Zmiany w zakresie podstaw wykluczenia wykonawców
Nowelizacja ustawy o ochronie danych osobowych
Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych będzie mógł karać grzywną za niewykonanie wydanych przez siebie decyzji. Doprecyzowana została też możliwość cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
Nowelizacja ustawy o ochronie danych osobowych
Ilu będzie operatorów sieci przesyłowej w Polsce?
Trzeci pakiet liberalizacyjny dopuszcza istnienie kilku operatorów elektroenergetycznego i gazowego systemu przesyłowego. Dotychczas, zgodnie z ustawą Prawo energetyczne, istniał tylko jeden operator dla każdego z tych systemów.
Ilu będzie operatorów sieci przesyłowej w Polsce?
Nowelizacja k.p.a. a decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
Opisywana już przez nas nowelizacja nie wprowadza wprawdzie rewolucyjnych zmian, ale na pewno będzie miała wpływ na praktykę urzędów, zwłaszcza w tak skomplikowanych postępowaniach jak te dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Nowelizacja k.p.a. a decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
Nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego
Od kwietnia będzie można zaskarżyć nie tylko bezczynność administracji, ale też nadmierną i długotrwale nieuzasadnioną przewlekłość postępowań. Opieszały organ będzie mógł zostać ukarany grzywną.
Nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego
Hipoteka: najważniejsze zmiany
20 lutego wejdzie w życie ustawa o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2009 roku, Nr 131, poz.1075). Przewiduje ona liczne modyfikacje dotyczące istoty hipoteki i sposobu korzystania z tego zabezpieczenia
Hipoteka: najważniejsze zmiany
Nowa ustawa o publicznym transporcie zbiorowym
23 grudnia 2010 r. prezydent podpisał nową ustawę o publicznym transporcie zbiorowym, która wprowadza daleko idące zmiany w dotychczasowym sposobie świadczenia transportowych usług publicznych.
Nowa ustawa o publicznym transporcie zbiorowym
Jednolite zasady wynagradzania zleceniobiorców
Na podpis Prezydenta RP oczekuje nowa ustawa o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania, która zapewne wejdzie w życie od nowego roku.
Jednolite zasady wynagradzania zleceniobiorców
Prezent od Trzech Króli
1 stycznia 2011 r. wchodzi w życie ustawa o zmianie Kodeksu pracy i innych ustaw, ustanawiająca nowy dzień ustawowo wolny od pracy – Święto Trzech Króli (6 stycznia).
Prezent od Trzech Króli
Nowe regulacje dotyczące pojęcia przesyłu w gazie
Dzięki nowej definicji przesyłu niektóre gazociągi wysokociśnieniowe zostaną uznane za gazociągi dystrybucyjne, których nie dotyczą restrykcyjne regulacje.
Nowe regulacje dotyczące pojęcia przesyłu w gazie
Dystrybutor energii musi być łatwo odróżnialny od wytwórcy
Nowe wymagania w zakresie komunikacji i marki operatorów systemów dystrybucyjnych w energii elektrycznej i gazie przedstawia dr Robert Zajdler z Zespołu Prawa Energetycznego kancelarii Wardyński i Wspólnicy.
Dystrybutor energii musi być łatwo odróżnialny od wytwórcy