nowe prawo | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

nowe prawo

Dyrektywa PSD wreszcie implementowana
Są szanse na jednolite reguły dokonywania płatności w ramach rynku europejskiego. W naszym nowym cyklu przybliżymy najważniejsze zagadnienia związane z nowymi regulacjami – mają one znaczenie dla niemal wszystkich uczestników obrotu gospodarczego.
Dyrektywa PSD wreszcie implementowana
Rewolucja w organizacji systemu gospodarki odpadami komunalnymi
1 stycznia 2012 roku wejdzie w życie ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, rewolucjonizująca obowiązujący system gospodarowania odpadami komunalnymi przez gminę.
Rewolucja w organizacji systemu gospodarki odpadami komunalnymi
Zmiany zasad odpowiedzialności karnej za szkodę wyrządzoną spółce
13 lipca br. weszła w życie ustawa nowelizująca Kodeks karny oraz Kodeks spółek handlowych, zmieniająca zasady odpowiedzialności karnej członków zarządów spółek.
Zmiany zasad odpowiedzialności karnej za szkodę wyrządzoną spółce
Gminy będą zarządzać strumieniem odpadów komunalnych
Od przyszłego roku to gmina, a nie mieszkańcy, wybierze firmę wywożącą śmieci. Gminy będą też odpowiedzialne za uzyskanie odpowiedniego poziomu recyklingu oraz za zmniejszenie masy odpadów ulegających biodegradacji przekazywanych na składowiska.
Gminy będą zarządzać strumieniem odpadów komunalnych
Niższe kary za nieprawidłową ewidencję odpadów
Koniec z niewspółmiernie wysokimi karami za niedopełnienie obowiązków sprawozdawczych związanych z gospodarką odpadami. Ukarana będzie mogła być także osoba odpowiedzialna za realizację takich obowiązków, a nie – jak dotychczas – tylko przedsiębiorca.
Niższe kary za nieprawidłową ewidencję odpadów
Zmiany zasad odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną spółce
Już 1 lipca br. wejdą w życie przepisy liberalizujące zasady odpowiedzialności karnej członków zarządu spółek kapitałowych.
Zmiany zasad odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną spółce
Nowa ustawa Prawo geologiczne i górnicze
28 kwietnia 2011 roku po burzliwych dyskusjach Sejm uchwalił nową ustawę Prawo geologiczne i górnicze. Ustawa wzbudzająca wiele kontrowersji została teraz skierowana do Senatu.
Nowa ustawa Prawo geologiczne i górnicze
Nowe prawo prywatne międzynarodowe
16 maja wejdzie w życie nowa ustawa Prawo prywatne międzynarodowe z dnia 4 lutego 2011 r., która zastąpi dotychczas obowiązującą ustawę z dnia 12 listopada 1965 r. Prawo prywatne międzynarodowe.
Nowe prawo prywatne międzynarodowe
Nowa ustawa o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych
28 kwietnia br. sejm uchwalił nową ustawę określającą zasady funkcjonowania systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych.
Nowa ustawa o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych
Prawa pasażerów w ruchu kolejowym
Od lipca będą w Polsce obowiązywać postanowienia rozporządzenia (WE) nr 1371/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczące praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym.
Prawa pasażerów w ruchu kolejowym
Prowadzenie badań klinicznych po nowelizacji ustawy Prawo farmaceutyczne
Po wielu zmianach i dyskusjach uchwalono nowelizację ustawy Prawo farmaceutyczne, która w części dotyczy prowadzenia badań klinicznych. Nowe przepisy wejdą w życie już 1 maja.
Prowadzenie badań klinicznych po nowelizacji ustawy Prawo farmaceutyczne
Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych
Prezydent RP podpisał ustawę o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych, przewidującą dodatkową podstawę obligatoryjnego wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych