nowe prawo | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

nowe prawo

Znacząca nowelizacja Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
Szykuje się spora zmiana w postępowaniach sądowoadministracyjnych: nowelizacja, która wejdzie w życie 15 sierpnia 2015 roku, przewiduje ponad 80 zmian, w tym bardzo istotne.
Znacząca nowelizacja Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
Nowa ustawa o obligacjach
Z dniem 1 lipca 2015 r. wejdzie w życie ustawa o obligacjach uchwalona przez Sejm 28 listopada 2014 r. Choć jest to nowa ustawa, w większości odzwierciedla ona zapisy dotychczasowej ustawy, wprowadzając do niej zmiany i uzupełnienia, których celowość wynika między innymi z dotychczasowej praktyki.
Nowa ustawa o obligacjach
Rękojmia za wady fizyczne nieruchomości po nowelizacji Kodeksu cywilnego
Wchodząca właśnie w życie ustawa o prawach konsumenta ujednolica zasady odpowiedzialności sprzedawców za wady rzeczy sprzedanej w obrocie profesjonalnym oraz w relacjach z konsumentami. Jak znaczenie ma ta zmiana dla obrotu nieruchomościami?
Rękojmia za wady fizyczne nieruchomości po nowelizacji Kodeksu cywilnego
Kodeks polarny – nowe przepisy dotyczące żeglugi morskiej
W ostatnich tygodniach pod auspicjami Międzynarodowej Organizacji Morskiej przyjęto część przepisów, które mają zwiększyć bezpieczeństwo prowadzenia żeglugi na wodach polarnych wokół bieguna północnego i południowego.
Kodeks polarny – nowe przepisy dotyczące żeglugi morskiej
Zmiany w obowiązkach informacyjnych emitentów
Spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych i na New Connect będą musiały przekazywać do publicznej wiadomości półroczne i roczne raporty okresowe oraz informacje poufne. Nie jest to jednak rewolucja – raczej ewolucja w obowiązkach informacyjnych.
Zmiany w obowiązkach informacyjnych emitentów
Polskie instytucje będą raportować amerykańskiemu fiskusowi
Rząd 7 października 2014 r. podpisał umowę z USA w sprawie wdrożenia ustawodawstwa FATCA w Polsce. Umowa czeka w tej chwili na ratyfikację. Zgodnie z postanowieniami końcowymi umowa powinna zacząć obowiązywać przed 30 września 2015 r.
Polskie instytucje będą raportować amerykańskiemu fiskusowi
Najważniejsze zmiany w prawie zamówień publicznych
Sierpniowa nowelizacja Prawa zamówień publicznych wprowadza szereg istotnych zmian dotyczących m.in. pozacenowych kryteriów oceny ofert, powoływania się na potencjał podmiotu trzeciego, postępowań dotyczących rażąco niskiej ceny i tajemnicy przedsiębiorstwa, podstaw do wykluczenia z postępowania, zatrzymania wadium oraz waloryzacji wynagrodzenia.
Najważniejsze zmiany w prawie zamówień publicznych
Czym jest odwrócony kredyt hipoteczny i komu się tak naprawdę opłaca?
We wrześniu bieżącego roku Sejm uchwalił wyczekiwaną i jednocześnie kontrowersyjną ustawę o odwróconym kredycie hipotecznym. Ustawa czeka jeszcze na akceptację Senatu oraz na podpis Prezydenta. Warto zastanowić się nad istotą tego nowego na polskim rynku finansowym produktu.
Czym jest odwrócony kredyt hipoteczny i komu się tak naprawdę opłaca?
Nowy komunikat w sprawie porozumień o mniejszym znaczeniu (de minimis)
W Dzienniku Urzędowym UE opublikowano komunikat Komisji ws. porozumień bagatelnych, do których nie stosuje się art. 101 TFUE.
Nowy komunikat w sprawie porozumień o mniejszym znaczeniu (de minimis)
Opublikowano zmiany w ustawie antymonopolowej
Uchwalona ostatecznie 10 czerwca zmiana ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów wchodzi w życie 18 stycznia 2015 r.
Opublikowano zmiany w ustawie antymonopolowej
Legalizacja pracy i pobytu cudzoziemców w Polsce od 1 maja 2014 r.
Pobyt czasowy nawet na trzy lata, wniosek o zezwolenie na pobyt nawet na dzień przed upływem ważności wizy, możliwość uzyskania jednego zezwolenia na pobyt i na pracę – to tylko niektóre ułatwienia wprowadzone nową ustawą o cudzoziemcach.
Legalizacja pracy i pobytu cudzoziemców w Polsce od 1 maja 2014 r.
Zasady wsparcia dla kogeneracji w znowelizowanym Prawie energetycznym
7 kwietnia 2014 r. Prezydent podpisał nowelizację Prawa energetycznego. Tym samym system wsparcia dla jednostek wysokosprawnej kogeneracji opalanych paliwami gazowymi i innymi paliwami został przedłużony do 2018 roku.
Zasady wsparcia dla kogeneracji w znowelizowanym Prawie energetycznym