upadłości i restrukturyzacje | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

upadłości i restrukturyzacje

Wyrok w sprawie krakowskiego dewelopera - z punktu widzenia banków
W lutym 2012 roku Sąd Najwyższy wydał precedensowe orzeczenie będące efektem batalii klientów Firmy Inwestycyjnej „Leopard” S.A. o unieważnienie hipotek ustanowionych przez dewelopera na nieruchomości mieszkaniowej przy ul. Wierzbowej w Krakowie.
Wyrok w sprawie krakowskiego dewelopera - z punktu widzenia banków
Michał Barłowski: Problemów można doszukać się sporo
Rozmowa z Michałem Barłowskim, wspólnikiem kancelarii Wardyński i Wspólnicy odpowiedzialnym za Zespół Prawa Upadłościowego i Restrukturyzacji, o możliwych problemach związanych ze stosowaniem ustawy deweloperskiej.
Michał Barłowski: Problemów można doszukać się sporo
Autostradą do upadłości
Zbytni rygoryzm prawa upadłościowego utrudnia ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu. Głośne ostatnio starania zarządów spółek o otwarcie postępowania układowego w miejsce postępowania likwidacyjnego mogą stać się pretekstem do zmiany prawa.
Autostradą do upadłości
Ustawa deweloperska i jej wpływ na rynek nieruchomości w Polsce
Od niedawna obowiązująca ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (tzw. „ustawa deweloperska”) ma poprawić sytuację prawną klientów deweloperów.
Ustawa deweloperska i jej wpływ na rynek nieruchomości w Polsce
Francuska procédure de sauvegarde zgodna z polskim porządkiem publicznym
Sąd Najwyższy stwierdził, że uznanie na terytorium Polski francuskiej procédure de sauvegarde, będącej jednym z postępowań, do których stosuje się rozporządzenie Rady (WE) nr 1346/2000, prowadzi do rezultatu zgodnego z polskim porządkiem publicznym.
Francuska procédure de sauvegarde zgodna z polskim porządkiem publicznym
Nowe zasady funkcjonowania podmiotów prowadzących systemy płatności oraz rozrachunku papierów wartościowych
Zmiany w przepisach dotyczących systemu płatności oraz systemu rozrachunku papierów wartościowych, poszerzenie definicji zagranicznego postępowania upadłościowego, wprowadzenie systemu interoperacyjnego – to niektóre zmiany obowiązujące od 2 marca 2012 r.
Nowe zasady funkcjonowania podmiotów prowadzących systemy płatności oraz rozrachunku papierów wartościowych
Przelew wierzytelności na zabezpieczenie a skuteczne zaspokojenie roszczeń kredytodawcy
W wyniku nowelizacji ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze z dnia 6 marca 2009 r. uległa zmianie pozycja beneficjenta cesji w razie upadłości dłużnika. Pozostają jednak niejasności co do zakresu stosowania nowych przepisów i ich skutków w praktyce.
Przelew wierzytelności na zabezpieczenie a skuteczne zaspokojenie roszczeń kredytodawcy
Wpływ ogłoszenia upadłości układowej na toczące się z udziałem upadłego postępowanie sądowe o wierzytelność
Procesowe skutki ogłoszenia upadłości z możliwością zawarcia układu są uzależnione od tego, czy ustanowiono dla upadłego zarząd własny masą upadłości, czy też upadły pozbawiony został prawa zarządu.
Wpływ ogłoszenia upadłości układowej na toczące się z udziałem upadłego postępowanie sądowe o wierzytelność
"Pewny" zastaw finansowy mimo braku daty pewnej
Ostatnia nowelizacja Prawa upadłościowego i naprawczego miała zapewnić realizację praw wierzyciela wynikających z zabezpieczeń finansowych w razie ogłoszenia upadłości dłużnika, czyli poprawić bezpieczeństwo transakcji zawieranych na rynku finansowym.
"Pewny" zastaw finansowy mimo braku daty pewnej
Wpływ ogłoszenia upadłości likwidacyjnej na toczące się z udziałem upadłego postępowanie sądowe o wierzytelność
Upadłość likwidacyjna, gdy upadły jest powodem, skutkuje zawieszeniem procesu o wierzytelność do czasu podjęcia przez syndyka decyzji o wstąpieniu do postępowania. Gdy upadły jest pozwanym, postępowanie takie ulega umorzeniu.
Wpływ ogłoszenia upadłości likwidacyjnej na toczące się z udziałem upadłego postępowanie sądowe o wierzytelność
Rada wierzycieli w postępowaniu upadłościowym
O interes wierzycieli w postępowaniu upadłościowym najlepiej mogą zadbać sami wierzyciele. Dlatego zarówno w upadłości likwidacyjnej jak i w upadłości układowej warto jest powołać radę wierzycieli.
Rada wierzycieli w postępowaniu upadłościowym
Mieszkaniowy rachunek powierniczy w ustawie deweloperskiej
Obowiązek otwierania rachunków powierniczych przez deweloperów przyczyni się do zwiększenia ochrony konsumentów, ale stopień ochrony będzie zależał od rodzaju rachunku wybranego przez dewelopera oraz treści umowy rachunku podpisywanej z bankiem.
Mieszkaniowy rachunek powierniczy w ustawie deweloperskiej