upadłości i restrukturyzacje | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

upadłości i restrukturyzacje

Nieważne potrącenia wierzytelności
Porozumienia restrukturyzacyjne w spółkach stoją pod znakiem zapytania. Uchwała Sądu Najwyższego może spowodować, że zarządy nie będą chciały zawierać umów, które w przypadku upadłości jedynie narażą ich spółki na straty.
Nieważne potrącenia wierzytelności
Był dług i nie ma długu - historia prawdziwa
Parafrazując popularną reklamę sprzed lat, można z przymrużeniem oka powiedzieć: takie rzeczy to tylko w prawie upadłościowym.
Był dług i nie ma długu - historia prawdziwa
Czy grozi nam Detroit nad Wisłą
Polskie przepisy nie przyznają jednostkom samorządu terytorialnego zdolności upadłościowej. Szans na to, by uruchomić postępowanie ochronne przed wierzycielami, nie mają więc obecnie ani Warszawa, ani inne miasta.
Czy grozi nam Detroit nad Wisłą
Fala upadłości wśród polskich przedsiębiorców - szansa na okazyjne zakupy?
Nabycie aktywów w ramach procedury upadłościowej może być korzystne dla kupującego nie tylko ze względów czysto ekonomicznych.
Fala upadłości wśród polskich przedsiębiorców - szansa na okazyjne zakupy?
Ochrona interesów wierzycieli przed nieuczciwymi działaniami kontrahentów
Wierzyciel dotknięty skutkami „ucieczki z majątkiem” przez dłużnika nie musi pozostać bierną ofiarą nieuczciwości.
Ochrona interesów wierzycieli przed nieuczciwymi działaniami kontrahentów
Wybiórcze spłacanie wierzycieli może stanowić przestępstwo
Dowolne i wybiórcze spłacanie tylko niektórych wierzytelności może powodować odpowiedzialność karną dłużnika, także w przypadku, gdy jest on dopiero zagrożony niewypłacalnością, jeżeli działaniem tym naraża na szkodę pozostałych wierzycieli.
Wybiórcze spłacanie wierzycieli może stanowić przestępstwo
Kiedy wierzyciel może skorzystać ze skargi pauliańskiej pomimo ogłoszenia upadłości dłużnika?
Skarga pauliańska chroni wierzycieli w razie niewypłacalności dłużnika. Możliwość skorzystania z niej przez poszczególnych wierzycieli jest jednak ograniczona, gdy trzeba chronić interesy wszystkich wierzycieli w ramach postępowania upadłościowego.
Kiedy wierzyciel może skorzystać ze skargi pauliańskiej pomimo ogłoszenia upadłości dłużnika?
Dylemat wierzyciela: działać solo czy w grupie?
Gdy z zagrożonej niewypłacalnością spółki-dłużnika wyprowadzane są aktywa, wierzyciele mają dylemat, czy wystąpić o ubezskutecznienie tych transakcji samodzielnie, czy też złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości dłużnika i zdać się na działania syndyka.
Dylemat wierzyciela: działać solo czy w grupie?
Jak uzdrowić, a nie pogrążyć
Spora liczba upadłości, wciąż niewielka liczba restrukturyzacji i nadchodząca rewolucja w prawie upadłościowym to wystarczające powody, by poświęcić nieco uwagi dziedzinie prawa, która ma niezasłużenie złą opinię wśród przedsiębiorców
Jak uzdrowić, a nie pogrążyć
Jak upadłość piętnuje przedsiębiorcę?
Jednym z podstawowych założeń planowanej reformy prawa upadłościowego i naprawczego jest podkreślenie konstruktywnej roli postępowań restrukturyzacyjnych. Czy rzeczywiście ta gałąź prawa wykazuje zwiększone zapotrzebowanie na pozytywny PR?
Jak upadłość piętnuje przedsiębiorcę?
Koszty obciążające wierzyciela przy zgłoszeniu wierzytelności do masy upadłości
Zgłaszając wierzytelności przysługujące w stosunku do dłużnika, który ogłosił upadłość, należy ściśle przestrzegać wyznaczonych terminów sądowych. W przeciwnym razie można się łatwo narazić na dodatkowe wydatki.
Koszty obciążające wierzyciela przy zgłoszeniu wierzytelności do masy upadłości
Zwrócony wniosek o ogłoszenie upadłości - i co dalej?
Nienależyte przygotowanie wniosku o ogłoszenie upadłości może pociągnąć za sobą negatywne konsekwencje dla wnioskodawcy. Jakie możliwości dalszego działania przewiduje prawo w takiej sytuacji?
Zwrócony wniosek o ogłoszenie upadłości - i co dalej?