reprywatyzacja | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

reprywatyzacja

Święty Mikołaj przyszedł w tym roku wcześniej, ale na najbardziej oczekiwany prezent przyjdzie nam jeszcze poczekać
W tym roku Święty Mikołaj najlepsze prezenty przyniósł w styczniu i w marcu. Okazały się nimi uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz Sądu Najwyższego. Na ustawę reprywatyzacyjną będziemy musieli jeszcze poczekać.
Święty Mikołaj przyszedł w tym roku wcześniej, ale na najbardziej oczekiwany prezent przyjdzie nam jeszcze poczekać
Wątpliwości co do właściwości miejscowej nie uzasadniają wystąpienia do Sądu Najwyższego w trybie art. 45 k.p.c.
Roszczenie o uznanie, że nieruchomość nie była objęta dekretem rolnym, nie jest prawem do nieruchomości. Nabycie spadku obejmującego to roszczenie stwierdza więc sąd ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy w Polsce, nie sąd położenia nieruchomości.
Wątpliwości co do właściwości miejscowej nie uzasadniają wystąpienia do Sądu Najwyższego w trybie art. 45 k.p.c.
Droga administracyjna dostępna mimo umorzenia postępowania
Prawomocne umorzenie postępowania administracyjnego nie wyklucza ponownego złożenia wniosku do organu administracyjnego o wydanie decyzji stwierdzającej, że dana nieruchomość nie podpada pod przepisy dekretu rolnego.
Droga administracyjna dostępna mimo umorzenia postępowania
Będą odszkodowania za grunty wywłaszczone dekretem Bieruta
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego znacząco rozszerza krąg byłych właścicieli warszawskich uprawnionych do odszkodowania. Takie prawo uzyskają bowiem pozbawieni go wcześniej właściciele nieruchomości innych niż domy jednorodzinne i działki pod taką zabudowę.
Będą odszkodowania za grunty wywłaszczone dekretem Bieruta
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego nie kończy problemów z Komisją Majątkową
8 czerwca br. Trybunał Konstytucyjny w pełnym składzie wydał długo odraczany wyrok w sprawie konstytucyjności przepisów dotyczących Komisji Majątkowej.
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego nie kończy problemów z Komisją Majątkową
Odszkodowania za bezprawną nacjonalizację można dochodzić na drodze sądowej
Sąd Najwyższy potwierdził możliwość sądowego dochodzenia odszkodowania za znacjonalizowane nieruchomości i przesądził, że bieg przedawnienia w takich sprawach zaczyna się od wydania decyzji nadzorczej, a nie od wystąpienia zdarzenia powodującego szkodę.
Odszkodowania za bezprawną nacjonalizację można dochodzić na drodze sądowej
Rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych a prawo użytkowania wieczystego
Sąd Najwyższy: „Rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych chroni nabywcę użytkowania wieczystego także w razie wadliwego wpisu w księdze wieczystej Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego jako właściciela nieruchomości”.
Rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych a prawo użytkowania wieczystego
Krzysztof Wiktor: Po likwidacji Komisji Majątkowej do sądów może trafić blisko 200 spraw o zwrot gruntów
Gdyby Trybunał Konstytucyjny orzekł o niekonstytucyjności zapisów ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego, doszłyby do tego roszczenia odszkodowawcze gmin wobec Skarbu Państwa.
Krzysztof Wiktor: Po likwidacji Komisji Majątkowej do sądów może trafić blisko 200 spraw o zwrot gruntów
Egzekucja roszczeń "reprywatyzacyjnych" przeciwko Skarbowi Państwa
Egzekucja przeciwko Skarbowi Państwa gwarantuje co do zasady pełne zaspokojenie roszczeń wierzyciela, nawet mimo braku środków pieniężnych przeznaczonych w budżecie na ten cel.
Egzekucja roszczeń "reprywatyzacyjnych" przeciwko Skarbowi Państwa
Prawo użytkowania wieczystego a rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych
Sąd Najwyższy zdecyduje, czy użytkowanie wieczyste jest chronione zasadą rękojmi wiary publicznej ksiąg wieczystych.
Prawo użytkowania wieczystego a rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych
Przedawnienie roszczeń odszkodowawczych
Jak obliczyć termin przedawnienia roszczeń w sprawach odszkodowawczych przeciwko Skarbowi Państwa, w których nieważność decyzji administracyjnych została stwierdzona po 1 września 2004 r., rozstrzygnie pełen skład Izby Cywilnej Sądu Najwyższego.
Przedawnienie roszczeń odszkodowawczych
Status Kancelarii Sejmu w postępowaniu administracyjnym
Fakt, że sporny grunt jest w trwałym zarządzie Kancelarii Sejmu, nie oznacza, że ma ona interes prawny i status strony w postępowaniu o ustanowienie użytkowania wieczystego tego gruntu na rzecz dotychczasowych właścicieli nieruchomości.
Status Kancelarii Sejmu w postępowaniu administracyjnym