reprywatyzacja | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

reprywatyzacja

Skuteczność zagranicznych aktów notarialnych w sprawach reprywatyzacyjnych
W sprawach reprywatyzacyjnych następstwo prawne po dawnych właścicielach nieruchomości bada się niekiedy w oparciu o zagraniczne akty notarialne. Warto zatem wiedzieć, od jakich czynników zależy ich skuteczność w Polsce.
Skuteczność zagranicznych aktów notarialnych w sprawach reprywatyzacyjnych
Krzysztof Wiktor: W procesie reprywatyzacji nie doszliśmy jeszcze nawet do połowy
Rozmowa z Krzysztofem Wiktorem, partnerem współodpowiedzialnym za praktykę reprywatyzacyjną kancelarii Wardyński i Wspólnicy, o problemach związanych z reprywatyzacją w Polsce.
Krzysztof Wiktor: W procesie reprywatyzacji nie doszliśmy jeszcze nawet do połowy
Zasiedzenie wrogiem reprywatyzacji
Odzyskanie majątków ziemskich jest coraz bardziej utrudnione, gdyż Skarb Państwa może podejmować działania w celu ich zasiedzenia.
Zasiedzenie wrogiem reprywatyzacji
Liczba stron postępowania reprywatyzacyjnego
Czy właściciele lokali w budynku „dekretowym” lub użytkownicy wieczyści zawsze są stroną postępowań w sprawach z dekretu warszawskiego lub dekretu o reformie rolnej? Nowe „trendy” w orzecznictwie sądów administracyjnych.
Liczba stron postępowania reprywatyzacyjnego
Odwlekanie wydania nieruchomości dekretowych
Uzyskanie tytułu prawnego do nieruchomości dekretowych powinno torować drogę do ich zwrotu na rzecz prawowitych właścicieli. Jednak posiadacze tych nieruchomości często dążą do zawieszania postępowania windykacyjnego, by odwlec moment ich wydania.
Odwlekanie wydania nieruchomości dekretowych
Odszkodowania za nieruchomości warszawskie w Trybunale Konstytucyjnym
Trybunał Konstytucyjny po raz drugi zajmie się badaniem zgodności art. 215 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej.
Odszkodowania za nieruchomości warszawskie w Trybunale Konstytucyjnym
Sprawy reprywatyzacyjne a skarga do Trybunału Sprawiedliwości UE
Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu nie jest jedyną instytucją międzynarodową, do której zwrócenie się może okazać się zasadne w sprawach reprywatyzacyjnych.
Sprawy reprywatyzacyjne a skarga do Trybunału Sprawiedliwości UE
Roszczenia reprywatyzacyjne przedwojennych spółek handlowych
W związku z licznymi uchybieniami popełnianymi w trakcie postępowań nacjonalizacyjnych przedwojenne spółki handlowe mogą obecnie domagać się zwrotu bezpodstawnie przejętego majątku lub wypłaty należytego odszkodowania.
Roszczenia reprywatyzacyjne przedwojennych spółek handlowych
Zwrot ogrodów działkowych
Przepisy nowej ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych umożliwiają zwrot terenów pod ogrodami działkowymi na rzecz spadkobierców prawowitych właścicieli. Doprowadzenie do tego zwrotu nie będzie jednak proste.
Zwrot ogrodów działkowych
Nie tylko Giesche
Status prawny osób dysponujących przedwojennymi dokumentami akcji na okaziciela pozostaje 
nierozstrzygnięty.
Nie tylko Giesche
Posiadacz akcji przedwojennych spółek - akcjonariusz czy kolekcjoner?
Posiadaczom akcji spółki Giesche S.A. nie udało się reaktywować przedwojennej spółki. Czy to jednak znaczy, że dokumenty wyemitowane przez przedwojenne spółki akcyjne mają wartość jedynie kolekcjonerską?
Posiadacz akcji przedwojennych spółek - akcjonariusz czy kolekcjoner?
Na powojennej nacjonalizacji stracili również wierzyciele
Na skutek przeprowadzenia nacjonalizacji nieruchomości i wprowadzenia uregulowań prawnych w odniesieniu do przedwojennych wierzytelności stracili nie tylko właściciele, którym zabrano nieruchomości, ale również ich wierzyciele, w tym banki.
Na powojennej nacjonalizacji stracili również wierzyciele