reprywatyzacja | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

reprywatyzacja

A z tą nieruchomością po dziadkach to może by tak do Strasburga, panie mecenasie?
Byli właściciele lub ich następcy często pytają o możliwość dochodzenia roszczeń reprywatyzacyjnych przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka. Specyfika reprywatyzacyjna sprawia jednak, że dopuszczenie przez Trybunał skargi do rozpoznania bywa trudne.
A z tą nieruchomością po dziadkach to może by tak do Strasburga, panie mecenasie?
Spadkobierca uzyska odszkodowanie bez stwierdzenia nabycia spadku w Polsce
Nie do wszystkich działań reprywatyzacyjnych konieczne jest uzyskanie w Polsce sądowego stwierdzenia nabycia spadku bądź notarialnego poświadczenia dziedziczenia. Czasem wystarczy zagraniczny dokument uznany przez sąd polski.
Spadkobierca uzyska odszkodowanie bez stwierdzenia nabycia spadku w Polsce
Bezprawne ograniczenie korzystania z nieruchomości
Urzędnicy, zwracając znacjonalizowane grunty, mają tendencję do przesądzania decyzją administracyjną kwestii, które mogą być regulowane wyłącznie na drodze cywilnoprawnej i powinny być rezultatem uzgodnień między stronami.
Bezprawne ograniczenie korzystania z nieruchomości
Decyzja zwrotowa nie może zawierać nakazu zabudowy nieruchomości
Pierwsze decyzje zwrotowe w Warszawie, wydawane w drugiej połowie lat 90., często uzależniały zawarcie umowy notarialnej od spełnienia określonych warunków. Niektóre z tych warunków nie miały podstawy prawnej i mogą dziś zostać unieważnione.
Decyzja zwrotowa nie może zawierać nakazu zabudowy nieruchomości
Czy majątek tysięcy spółek czeka ponowna nacjonalizacja?
Z końcem bieżącego roku tracą moc wszystkie wpisy w dawnym rejestrze handlowym (RHB). Niestety nikt do końca nie wie, co to oznacza dla majątku ponad 100 tys. spółek oraz 80 tys. innych podmiotów, które nadal widnieją w rejestrze.
Czy majątek tysięcy spółek czeka ponowna nacjonalizacja?
Doraźne rozwiązania mogą przynieść więcej szkód niż pożytku
Chcąc ocalić miejskie grunty przed reprywatyzacją, Rada m.st. Warszawy zamierza uchwalać doraźnie tzw. mikroplany zagospodarowania przestrzennego. Takie działania mogą jednak okazać się bardzo szkodliwe dla miejskich finansów.
Doraźne rozwiązania mogą przynieść więcej szkód niż pożytku
Działania i rozliczenia poreprywatyzacyjne
Odzyskanie nieruchomości w procesie reprywatyzacji rozpoczyna etap wzajemnych rozliczeń z dotychczasowym, publicznym posiadaczem nieruchomości, oraz etap regulacji stanu prawnego nieruchomości.
Działania i rozliczenia poreprywatyzacyjne
Gdy Skarb Państwa odmawia wydania nieruchomości
Wpis w księdze wieczystej spadkobiercy dawnego właściciela znacjonalizowanej lub wywłaszczonej nieruchomości nie zawsze oznacza koniec walki o jej odzyskanie.
Gdy Skarb Państwa odmawia wydania nieruchomości
Roszczenia uzupełniające z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości w sprawach reprywatyzacyjnych
Ocena psychicznego nastawienia sprawcy, którym może być również Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego, do faktu naruszenia prawa własności nieruchomości jest kluczowa dla roszczeń z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości.
Roszczenia uzupełniające z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości w sprawach reprywatyzacyjnych
Zwrot nakładów na nieruchomość reprywatyzowaną
Podmiot publiczny nie zawsze odzyska nakłady poniesione na nieruchomość odzyskaną przez prawowitych właścicieli w drodze reprywatyzacji.
Zwrot nakładów na nieruchomość reprywatyzowaną
Zniesienie współwłasności odzyskanej nieruchomości
Po zwrocie zabudowanych nieruchomości spadkobiercom poprzednich właścicieli pojawia się zwykle potrzeba podziału odzyskanej nieruchomości między jej współwłaścicieli. Wiąże się to często z problemami natury stricte prawnej, jak i podatkowej.
Zniesienie współwłasności odzyskanej nieruchomości
Od użytkowania wieczystego do własności
Odzyskanie nieruchomości warszawskiej w naturze otwiera drogę do przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
Od użytkowania wieczystego do własności