reprywatyzacja | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

reprywatyzacja

Decyzje rządowo-kościelnych komisji regulacyjnych jednak zaskarżalne?
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zwrotu majątku osobom kościelnym oraz gminom żydowskim może wprowadzić spore zamieszanie w dotychczas jednolitym orzecznictwie.
Decyzje rządowo-kościelnych komisji regulacyjnych jednak zaskarżalne?
Nieruchomości warszawskie znów na wokandzie
Sąd Najwyższy odmówił podjęcia uchwały w kwestii wpływu nieuchronności wywłaszczenia na wysokość odszkodowania za nieruchomość przejętą w trybie dekretu warszawskiego.
Nieruchomości warszawskie znów na wokandzie
Reprywatyzacja nieruchomości w Polsce
W dalszym ciągu możliwe jest odzyskanie w naturze nieruchomości przejętych przez Skarb Państwa po II wojnie światowej; w niektórych przypadkach możliwe jest natomiast uzyskanie odszkodowania.
Reprywatyzacja nieruchomości w Polsce
Dochodzenie roszczeń odszkodowawczych z dekretu warszawskiego
Choć od przejęcia tzw. nieruchomości warszawskich minęło blisko 70 lat, część byłych właścicieli lub ich następców prawnych nadal może dochodzić ich zwrotu lub przynajmniej odszkodowania. Odszkodowanie to nie obejmie jednak utraconych korzyści.
Dochodzenie roszczeń odszkodowawczych z dekretu warszawskiego
Kto może być stroną w postępowaniu dekretowym?
Dekret z 26 października 1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy nie przesądzał, kto może być stroną postępowania prowadzonego w jego trybie. Lukę tę wypełnia orzecznictwo sądów administracyjnych.
Kto może być stroną w postępowaniu dekretowym?
Wadliwość postępowań nacjonalizacyjnych
Popełnione w toku nacjonalizacji uchybienia, zarówno proceduralne, jak i materialnoprawne, często stanowią podstawę stwierdzenia nieważności decyzji nacjonalizacyjnej i upoważniają do zwrotu nieruchomości lub do uzyskania stosownego odszkodowania.
Wadliwość postępowań nacjonalizacyjnych
Plany zabudowania i zagospodarowania przestrzennego a reprywatyzacja gruntów warszawskich
Aby zbadać zasadność oddalenia wniosku o przyznanie własności czasowej (jego niezasadne oddalenie pozwala dziś dochodzić zwrotu nieruchomości), należy przyjrzeć się planom zagospodarowania obowiązującym w chwili rozpatrywania tego wniosku.
Plany zabudowania i zagospodarowania przestrzennego a reprywatyzacja gruntów warszawskich
Reprywatyzacja nieruchomości kościelnych
Po II wojnie światowej znacjonalizowano niemal wszystkie nieruchomości kościelne. Wciąż trwające postępowania reprywatyzacyjne mogą prowadzić do przywrócenia własności nieruchomości, do przyznania nieruchomości zamiennej lub do przyznania odszkodowania.
Reprywatyzacja nieruchomości kościelnych
Ugoda przed komisjami regulacyjnymi
Uczestnicy postępowania regulacyjnego mogą niemal dowolnie kształtować treść ugody, zawierając w niej np. postanowienia o rekompensacie pieniężnej w zamian za rezygnację z roszczenia. Muszą jednak pamiętać, że zawarta ugoda jest ostateczna.
Ugoda przed komisjami regulacyjnymi
Furtka dla pominiętych spadkobierców
Stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnej może otworzyć spadkobiercom byłych właścicieli znacjonalizowanych nieruchomości pominiętym w postępowaniu reprywatyzacyjnym drogę do ponownego dochodzenia swoich praw.
Furtka dla pominiętych spadkobierców
Krzysztof Wiktor: Coraz więcej spraw o odszkodowania za wywłaszczone grunty
Rozmowa z Krzysztofem Wiktorem z Zespołu Reprywatyzacji kancelarii Wardyński i Wspólnicy o przyczynach i perspektywach sporów o odszkodowania za grunty wywłaszczone pod budowę osiedli mieszkaniowych.
Krzysztof Wiktor: Coraz więcej spraw o odszkodowania za wywłaszczone grunty
Kiedy byłym właścicielom przysługuje zwrot wywłaszczonej nieruchomości?
Obowiązek zwrotu nieruchomości byłym właścicielom w sytuacji, gdy nie został zrealizowany cel publiczny będący podstawą wywłaszczenia, istnieje tylko w odniesieniu do ustawodawstwa wywłaszczeniowego ustanowionego pod rządami obecnej Konstytucji.
Kiedy byłym właścicielom przysługuje zwrot wywłaszczonej nieruchomości?