prawo karne | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

prawo karne

Od 1 stycznia 2017 r. transakcje gotówkowe na kwotę ponad 15 tys. zł z sankcjami podatkowymi
Obecnie limit dla transakcji gotówkowych to 15 tys. euro. Naruszenie tego limitu nie powoduje obecnie sankcji na gruncie prawa podatkowego. Taki stan rzeczy zmieni się już 1 stycznia.
Od 1 stycznia 2017 r. transakcje gotówkowe na kwotę ponad 15 tys. zł z sankcjami podatkowymi
Kontrrewolucja w prawie karnym?
Trudno po tak krótkim czasie oceniać ostatnie zmiany w procedurze karnej. Nie ma jednak wątpliwości, że mamy do czynienia ze stanem niepewności prawnej podważającym zaufanie obywateli do ustawodawcy. Na pewno nie pomoże też likwidacja Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego.
Kontrrewolucja w prawie karnym?
Penalizacja życia gospodarczego – przepadek przedsiębiorstwa
Walka z przestępczością gospodarczą powoduje, że prawo karne coraz mocniej ingeruje w sferę biznesu. W ramach projektowanych zmian legislacyjnych możliwy będzie przepadek przedsiębiorstwa, które służyło do popełnienia przestępstwa.
Penalizacja życia gospodarczego – przepadek przedsiębiorstwa
O dopuszczalności tzw. dowodów nielegalnych w postępowaniu karnym
Obecna procedura karna umożliwia w szerokim zakresie wykorzystywanie w postępowaniu karnym dowodów uzyskanych z naruszeniem przepisów postępowania lub za pomocą czynu zabronionego wypełniającego znamiona przestępstwa.
O dopuszczalności tzw. dowodów nielegalnych w postępowaniu karnym
Apelacja po terminie?
Skoro 14-dniowy termin na złożenie apelacji przysługuje niezależnie oskarżonemu i obrońcy, to późniejsze wyznaczenie obrońcy z urzędu może znacznie wydłużyć faktyczny czas na złożenie apelacji, gdyż termin biegnie od dnia doręczenia temu obrońcy odpisu wyroku z uzasadnieniem.
Apelacja po terminie?
Skarga na wyrok sądu odwoławczego – nowy środek zaskarżenia w postępowaniu karnym
Do niedawna w postępowaniu karnym brakowało środka zaskarżenia wyroku sądu odwoławczego uchylającego wyrok sądu pierwszego instancji i przekazującego sprawę do ponownego rozpoznania. Od niedawna środek taki istnieje, ale został wprowadzony zbyt późno.
Skarga na wyrok sądu odwoławczego – nowy środek zaskarżenia w postępowaniu karnym
Czy Apple musiałby złamać zabezpieczenia iPhone’a na wezwanie polskich śledczych?
O roli producenta software’u w śledztwie i przełamywaniu zabezpieczeń własnego oprogramowania.
Czy Apple musiałby złamać zabezpieczenia iPhone’a na wezwanie polskich śledczych?
O niedawnych zmianach w prawie karnym procesowym, instytucji kontroli operacyjnej oraz ustroju prokuratury
W ciągu ostatnich miesięcy doszło do wielu istotnych zmian w obszarze prawa karnego procesowego, instytucji kontroli operacyjnej oraz ustroju prokuratury. Warto wskazać najważniejsze zmiany w tym zakresie.
O niedawnych zmianach w prawie karnym procesowym, instytucji kontroli operacyjnej oraz ustroju prokuratury
Turbulencje. O kolejnej reformie procedury karnej
Znowelizowana procedura karna nie zdążyła się jeszcze ugruntować, a już szykowana jest kolejna nowelizacja. Przywraca ona aktywną rolę sądu w postępowaniu. Zawęża krąg możliwości konsensualnego zakończenia postępowania karnego. Przewiduje szereg zmian niekorzystnych z punktu widzenia pozycji procesowej oskarżonego. Zaostrza też odpowiedzialność karną świadków, biegłych, rzeczoznawców i tłumaczy. Zmiany mają wejść w życie 1 kwietnia 2016 r.
Turbulencje. O kolejnej reformie procedury karnej
Czynności obrońcy lub pełnomocnika w końcowej fazie postępowania przygotowawczego
Po 1 lipca 2015 r. znacznie wzrosło znaczenie końcowej fazy postępowania przygotowawczego z punktu widzenia właściwej reprezentacji interesów podejrzanych i pokrzywdzonych. Obrońcy i pełnomocnicy będą musieli przykładać większą wagę do czynności podejmowanych bezpośrednio przed zamknięciem śledztwa lub dochodzenia.
Czynności obrońcy lub pełnomocnika w końcowej fazie postępowania przygotowawczego
Umorzenie restytucyjne jako nowy środek konsensualnego zakończenia postępowania karnego
Jeżeli sprawca pojedna się z pokrzywdzonym, zrekompensuje mu szkody i zadośćuczyni wyrządzonym krzywdom, a pokrzywdzony złoży wniosek, postępowanie karne przeciwko sprawcy zostanie umorzone. Nie dotyczy to jednak wszystkich sprawców ani wszystkich czynów.
Umorzenie restytucyjne jako nowy środek konsensualnego zakończenia postępowania karnego
Lipcowa nowelizacja prawa karnego – ewolucja czy rewolucja?
Z początkiem lipca prawnicy i uczestnicy postępowań karnych wkroczyli w całkiem nową rzeczywistość. Czy faktycznie kontradyktoryjny proces karny doprowadzi do odciążenia sądów i przyśpieszenia postępowań?
Lipcowa nowelizacja prawa karnego – ewolucja czy rewolucja?