prawo karne | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

prawo karne

Skarga na wyrok sądu odwoławczego – nowy środek zaskarżenia w postępowaniu karnym
Do niedawna w postępowaniu karnym brakowało środka zaskarżenia wyroku sądu odwoławczego uchylającego wyrok sądu pierwszego instancji i przekazującego sprawę do ponownego rozpoznania. Od niedawna środek taki istnieje, ale został wprowadzony zbyt późno.
Skarga na wyrok sądu odwoławczego – nowy środek zaskarżenia w postępowaniu karnym
Czy Apple musiałby złamać zabezpieczenia iPhone’a na wezwanie polskich śledczych?
O roli producenta software’u w śledztwie i przełamywaniu zabezpieczeń własnego oprogramowania.
Czy Apple musiałby złamać zabezpieczenia iPhone’a na wezwanie polskich śledczych?
O niedawnych zmianach w prawie karnym procesowym, instytucji kontroli operacyjnej oraz ustroju prokuratury
W ciągu ostatnich miesięcy doszło do wielu istotnych zmian w obszarze prawa karnego procesowego, instytucji kontroli operacyjnej oraz ustroju prokuratury. Warto wskazać najważniejsze zmiany w tym zakresie.
O niedawnych zmianach w prawie karnym procesowym, instytucji kontroli operacyjnej oraz ustroju prokuratury
Turbulencje. O kolejnej reformie procedury karnej
Znowelizowana procedura karna nie zdążyła się jeszcze ugruntować, a już szykowana jest kolejna nowelizacja. Przywraca ona aktywną rolę sądu w postępowaniu. Zawęża krąg możliwości konsensualnego zakończenia postępowania karnego. Przewiduje szereg zmian niekorzystnych z punktu widzenia pozycji procesowej oskarżonego. Zaostrza też odpowiedzialność karną świadków, biegłych, rzeczoznawców i tłumaczy. Zmiany mają wejść w życie 1 kwietnia 2016 r.
Turbulencje. O kolejnej reformie procedury karnej
Czynności obrońcy lub pełnomocnika w końcowej fazie postępowania przygotowawczego
Po 1 lipca 2015 r. znacznie wzrosło znaczenie końcowej fazy postępowania przygotowawczego z punktu widzenia właściwej reprezentacji interesów podejrzanych i pokrzywdzonych. Obrońcy i pełnomocnicy będą musieli przykładać większą wagę do czynności podejmowanych bezpośrednio przed zamknięciem śledztwa lub dochodzenia.
Czynności obrońcy lub pełnomocnika w końcowej fazie postępowania przygotowawczego
Umorzenie restytucyjne jako nowy środek konsensualnego zakończenia postępowania karnego
Jeżeli sprawca pojedna się z pokrzywdzonym, zrekompensuje mu szkody i zadośćuczyni wyrządzonym krzywdom, a pokrzywdzony złoży wniosek, postępowanie karne przeciwko sprawcy zostanie umorzone. Nie dotyczy to jednak wszystkich sprawców ani wszystkich czynów.
Umorzenie restytucyjne jako nowy środek konsensualnego zakończenia postępowania karnego
Lipcowa nowelizacja prawa karnego – ewolucja czy rewolucja?
Z początkiem lipca prawnicy i uczestnicy postępowań karnych wkroczyli w całkiem nową rzeczywistość. Czy faktycznie kontradyktoryjny proces karny doprowadzi do odciążenia sądów i przyśpieszenia postępowań?
Lipcowa nowelizacja prawa karnego – ewolucja czy rewolucja?
Restrukturyzację warto zacząć od przeglądu śledczego
Przegląd śledczy przeprowadzony na początku procesu restrukturyzacji pozwala szybko wykryć nieprawidłowości i podjąć właściwe działania naprawcze. Rozmowa z Dominiką Stępińską-Duch z kancelarii Wardyński i Wspólnicy oraz Marcinem Klimczakiem z PwC.
Restrukturyzację warto zacząć od przeglądu śledczego
Postępowania wewnętrzne – alternatywa dla organów ścigania?
Postępowania wewnętrzne, czyli działania podejmowane w strukturze przedsiębiorstwa w odpowiedzi na dostrzeżone nieprawidłowości, mają dla przedsiębiorców wiele zalet w porównaniu z działaniami prowadzonymi przez organy ścigania.
Postępowania wewnętrzne – alternatywa dla organów ścigania?
Spółka jako śledczy
Czy dowody uzyskane w wewnętrznym postępowaniu wyjaśniającym można wykorzystać w postępowaniu sądowym?
Spółka jako śledczy
W niektórych branżach postępowania wewnętrzne są już standardem
Wewnętrzne postępowania wyjaśniające zyskują na popularności. Trzeba się jednak liczyć z tym, że osoby, wobec których wyciągnięto konsekwencje, mogą starać się podważać ustalenia czy przebieg tych postępowań – także na drodze sądowej.
W niektórych branżach postępowania wewnętrzne są już standardem
Kiedy możliwe jest wyłączenie sędziego w postępowaniu karnym?
Sędzia zostanie wyłączony z orzekania na mocy prawa tylko w ściśle określonych sytuacjach. Jeżeli strona ma uzasadnione wątpliwości co do bezstronności sędziego, który ponownie bierze udział w postępowaniu odwoławczym w tej samej sprawie, powinna sama złożyć wniosek o jego wyłączenie.
Kiedy możliwe jest wyłączenie sędziego w postępowaniu karnym?