prawo karne | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

prawo karne

Restrukturyzację warto zacząć od przeglądu śledczego
Przegląd śledczy przeprowadzony na początku procesu restrukturyzacji pozwala szybko wykryć nieprawidłowości i podjąć właściwe działania naprawcze. Rozmowa z Dominiką Stępińską-Duch z kancelarii Wardyński i Wspólnicy oraz Marcinem Klimczakiem z PwC.
Restrukturyzację warto zacząć od przeglądu śledczego
Postępowania wewnętrzne – alternatywa dla organów ścigania?
Postępowania wewnętrzne, czyli działania podejmowane w strukturze przedsiębiorstwa w odpowiedzi na dostrzeżone nieprawidłowości, mają dla przedsiębiorców wiele zalet w porównaniu z działaniami prowadzonymi przez organy ścigania.
Postępowania wewnętrzne – alternatywa dla organów ścigania?
Spółka jako śledczy
Czy dowody uzyskane w wewnętrznym postępowaniu wyjaśniającym można wykorzystać w postępowaniu sądowym?
Spółka jako śledczy
W niektórych branżach postępowania wewnętrzne są już standardem
Wewnętrzne postępowania wyjaśniające zyskują na popularności. Trzeba się jednak liczyć z tym, że osoby, wobec których wyciągnięto konsekwencje, mogą starać się podważać ustalenia czy przebieg tych postępowań – także na drodze sądowej.
W niektórych branżach postępowania wewnętrzne są już standardem
Kiedy możliwe jest wyłączenie sędziego w postępowaniu karnym?
Sędzia zostanie wyłączony z orzekania na mocy prawa tylko w ściśle określonych sytuacjach. Jeżeli strona ma uzasadnione wątpliwości co do bezstronności sędziego, który ponownie bierze udział w postępowaniu odwoławczym w tej samej sprawie, powinna sama złożyć wniosek o jego wyłączenie.
Kiedy możliwe jest wyłączenie sędziego w postępowaniu karnym?
Brak możliwości zaskarżenia orzeczenia o kosztach procesu zasądzonych po raz pierwszy przez sąd odwoławczy jest niekonstytucyjny
24 lutego 2015 r. Trybunał Konstytucyjny stwierdził niezgodność z Konstytucją RP przepisów wyłączających możliwość zaskarżenia orzeczenia o kosztach procesu w postępowaniu karnym, gdy orzeka o nich po raz pierwszy sąd odwoławczy (K 34/12).
Brak możliwości zaskarżenia orzeczenia o kosztach procesu zasądzonych po raz pierwszy przez sąd odwoławczy jest niekonstytucyjny
Dokąd zmierzasz, Temido – czyli o wyzwaniach i kierunkach wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych
W początku XX w. E. Sutherland wprowadził pojęcie przestępczości białych kołnierzyków, dziś nazywanej przestępczością gospodarczą. Wraz z rozwojem technologii głównego źródła zagrożeń zaczęto upatrywać w cyberprzestrzeni. Tradycyjne formy przestępstw nie odeszły jednak do lamusa.
Dokąd zmierzasz, Temido – czyli o wyzwaniach i kierunkach wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych
Gdy Mikołaj przynosi rózgi
Wizyta Świętego Mikołaja nie zawsze jest pożądana. Jeżeli spodziewamy się rózeg, możemy żądać od Mikołaja nieskładania nam wizyty, a jeśli nie usłucha – wystąpić na drogę sądową, co grozi Świętemu Mikołajowi bardzo dotkliwymi konsekwencjami.
Gdy Mikołaj przynosi rózgi
Ściganie przestępstw popełnionych w cyberprzestrzeni
Cyberprzestrzeń może bowiem jawić się jako obszar niepodlegający właściwości organów ścigania jakiegokolwiek państwa, dając sprawcom przestępstw poczucie bezkarności. Tymczasem cyberprzestrzeń i przestępstwa popełniane przy jej wykorzystaniu lub w jej obszarze bynajmniej nie są wyjęte spod jurysdykcji państw.
Ściganie przestępstw popełnionych w cyberprzestrzeni
Odpowiedzialność za działania na szkodę wierzycieli
Nieuczciwi dłużnicy korzystają z całego łańcuszka osób trzecich, które pomagają udaremnić zaspokojenie wierzytelności. Do odpowiedzialności odszkodowawczej można jednak pociągnąć nie tylko osobę, która takim działaniem wyrządziła szkodę wierzycielom, ale także osobę, która świadomie z takiej szkody skorzystała.
Odpowiedzialność za działania na szkodę wierzycieli
Wybrane zagadnienia prawnokarne związane z bitcoinem
Czy kradzież bitcoinów to przestępstwo w rozumieniu polskiego prawa karnego? I czy osoby prowadzące ataki hakerskie na systemy informatyczne służące do „przechowywania” bitcoinów i obsługi transakcji popełniają przestępstwo hackingu z art. 267 § 1 k.k.?
Wybrane zagadnienia prawnokarne związane z bitcoinem
Compliance defence – tendencje światowe a rzeczywistość polska
Coraz częściej organy ścigania pytają o obowiązujące procedury compliance. Nie chodzi tu jedynie o procedury zapewniające zgodność działalności organizacji z prawem, ale także o argument obrony tak dla organizacji, jak i osób nią zarządzających.
Compliance defence – tendencje światowe a rzeczywistość polska