prawo karne | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

prawo karne

Pokrzywdzony w postępowaniu karnym - kontrowersje
Sposób wykładni pojęcia pokrzywdzonego ma ogromne znaczenie praktyczne. To, w jaki sposób definiujemy pokrzywdzonego, przesądza o możliwości wzięcia udziału w czynnościach postępowania przygotowawczego, a następnie w postępowaniu sądowym.
Pokrzywdzony w postępowaniu karnym - kontrowersje
Zabezpieczenie majątkowe w postępowaniu karnym
Zwalczanie przestępczości gospodarczej i naprawianie skutków przestępstw przeciwko mieniu nie byłoby możliwe bez instytucji zabezpieczenia majątkowego.
Zabezpieczenie majątkowe w postępowaniu karnym
Rozwiązanie umowy o pracę pracownika w związku z popełnieniem przestępstwa
Popełnienie przez pracownika przestępstwa może skutkować nie tylko odpowiedzialnością karną pracownika, ale także pracowniczą odpowiedzialnością dyscyplinarną. Jej stosowanie w praktyce nie jest jednak proste.
Rozwiązanie umowy o pracę pracownika w związku z popełnieniem przestępstwa
Służbowe skrzynki e-mail pracowników pod kontrolą pracodawcy
Choć służbowe skrzynki e-mail stanowią narzędzia pracy będące własnością pracodawcy, na gruncie stosunków pracy nie jest wcale oczywiste, czy w związku z tym pracodawcy mogą swobodnie i bez ograniczeń przeglądać ich zawartość.
Służbowe skrzynki e-mail pracowników pod kontrolą pracodawcy
Co wolno właścicielom kamienic
Odpowiedzialność karna właścicieli kamienic lub przedsiębiorców remontowo-budowlanych za uciążliwe prowadzenie prac remontowych.
Co wolno właścicielom kamienic
Czy warto ryzykować złożenie nieprawdziwych zapewnień w umowach sprzedaży?
W transakcjach sprzedaży udziałów/akcji spółek handlowych, jak też w umowach zbycia przedsiębiorstwa lub jego istotnych aktywów wprowadza się coraz bardziej rozbudowane oświadczenia i zapewnienia sprzedającego.
Czy warto ryzykować złożenie nieprawdziwych zapewnień w umowach sprzedaży?
Przestępstwo pozornego obciążania składników majątku w celu udaremnienia zaspokojenia wierzycieli
Pozorne obciążanie składników majątku, mające przekonać osoby trzecie, że wywołane zostały nieistniejące w rzeczywistości skutki prawne może stanowić przestępstwo. Przykładem takich czynów jest w szczególności zaciąganie fikcyjnych zobowiązań.
Przestępstwo pozornego obciążania składników majątku w celu udaremnienia zaspokojenia wierzycieli
Wybiórcze spłacanie wierzycieli może stanowić przestępstwo
Dowolne i wybiórcze spłacanie tylko niektórych wierzytelności może powodować odpowiedzialność karną dłużnika, także w przypadku, gdy jest on dopiero zagrożony niewypłacalnością, jeżeli działaniem tym naraża na szkodę pozostałych wierzycieli.
Wybiórcze spłacanie wierzycieli może stanowić przestępstwo
Niesłusznych oskarżeń nie sposób uniknąć, ale powinna być możliwość uzyskania odszkodowania
Prawdziwym problemem jest wieloletnie trwanie w stanie niesłusznego oskarżenia oraz brak odpowiedzialności funkcjonariuszy państwowych, którzy się do niego przyczynili – mówili uczestnicy seminarium w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie.
Niesłusznych oskarżeń nie sposób uniknąć, ale powinna być możliwość uzyskania odszkodowania
Czy walka z korupcją to syzyfowa praca?
Narzędzi prawnych do walki z korupcją jest wiele. Czy można jednak uznać je za skuteczne remedium przeciwko społeczno-ekonomicznej dolegliwości, jaką jest korupcja?
Czy walka z korupcją to syzyfowa praca?
Korupcja = monopol władzy + uznaniowość - kontrola
Skuteczne przeciwdziałanie i zwalczanie korupcji wymaga właściwych narzędzi. Ich tworzenie i stosowanie zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym nie może się ograniczać do płaszczyzny prawnej, lecz musi uwzględniać pozaprawne parametry korupcji.
Korupcja = monopol władzy + uznaniowość - kontrola
Po co przedsiębiorcy prawo karne?
O tym, co można przeczytać w dzisiejszym wydaniu i czym zajmuje się Zespół Praktyki Karnej, pisze Janusz Tomczak.
Po co przedsiębiorcy prawo karne?