prawo karne | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

prawo karne

Powołanie na członka zarządu osoby skazanej prawomocnym wyrokiem
Nie każdy może pełnić funkcje w organach spółek kapitałowych. Co jednak, jeśli do pełnienia tych funkcji zostanie powołana osoba pozbawiona takiej legitymacji? Uwagi na gruncie art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych.
Powołanie na członka zarządu osoby skazanej prawomocnym wyrokiem
Wina i (nie)kara, czyli o tym, dlaczego przedsiębiorcy z wyrokami skazującymi nadal mogą prowadzić działalność gospodarczą
Casus Amber Gold rodzi wiele pytań, m.in. dlaczego skazany 6 prawomocnymi wyrokami za przestępstwa związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, mógł ją kontynuować, choć istniało prawdopodobieństwo zagrożenia „istotnych dóbr prawnie chronionych”.
Wina i (nie)kara, czyli o tym, dlaczego przedsiębiorcy z wyrokami skazującymi nadal mogą prowadzić działalność gospodarczą
Dobre praktyki w zwalczaniu korupcji i przekupstwa w sektorze prywatnym
13 lipca 2012 roku w Warszawie przedstawiciele 30 państw dyskutowali na temat możliwości przeciwdziałania korupcji, przekupstwu i oszustwom popełnianym przez podmioty sektora prywatnego.
Dobre praktyki w zwalczaniu korupcji i przekupstwa w sektorze prywatnym
W kierunku łatwiejszej konfiskaty dochodów pochodzących z działalności przestępczej w Unii Europejskiej - projekt dyrektywy
Zgodnie z nowym projektem Komisji Europejskiej państwa członkowskie mają wprowadzić mechanizmy umożliwiające konfiskatę mienia pochodzącego z działalności przestępczej, nawet jeśli nie zapadł żaden wyrok skazujący.
W kierunku łatwiejszej konfiskaty dochodów pochodzących z działalności przestępczej w Unii Europejskiej - projekt dyrektywy
Aby uniknąć niesłusznych skazań
W Polsce dochodzi do 250-300 niesłusznych skazań rocznie (to szacunkowe dane, bo Ministerstwo Sprawiedliwości nie prowadzi ich statystyk). Jak zmniejszyć tę liczbę, dyskutowali uczestnicy konferencji zorganizowanej przez Forum Obywatelskiego Rozwoju.
Aby uniknąć niesłusznych skazań
Poszukiwanie i wydobycie gazu łupkowego a odpowiedzialność za naruszenie przepisów prawa ochrony środowiska
Od kar pieniężnych po decyzję o wstrzymaniu działalności, a nawet karę pozbawienia wolności dla osób sprawujących funkcje kierownicze – niezgodne z prawem poszukiwanie i wydobycie węglowodorów grozi odpowiedzialnością administracyjną, cywilną i karną.
Poszukiwanie i wydobycie gazu łupkowego a odpowiedzialność za naruszenie przepisów prawa ochrony środowiska
Dlaczego sąd karny jest lepszy od sądu administracyjnego
Po raz kolejny rozpoczyna się dyskusja nad deregulacją działalności gospodarczej. Jednym z jej wątków jest kwestia wyeliminowania z ustawodawstwa szeregu przepisów, które przewidują sankcje karne za czyny zabronione.
Dlaczego sąd karny jest lepszy od sądu administracyjnego
Kiedy trzeba zastąpić prokuratora…
Uwagi o postępowaniu z subsydiarnego aktu oskarżenia
Kiedy trzeba zastąpić prokuratora…
Aplikant równy adwokatowi
Oświadczenie aplikanta upoważnionego przez adwokata do zastępowania go w sprawie karnej ma moc oświadczenia obrońcy.
Aplikant równy adwokatowi
Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych za czyn zabroniony pod groźbą kary
Spółki oraz inne podmioty zbiorowe nie mogą być pociągnięte do odpowiedzialności za czyn zabroniony pod groźbą kary, popełniony przez prezesa lub członka zarządu.
Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych za czyn zabroniony pod groźbą kary
Spotkanie w londyńskich dokach - współpraca europejska w sprawach karnych pod lupą ekspertów
22 września liczba prawników-karnistów na ulicach Londynu zwiększyła się o 60 – tylu bowiem obrońców przyjechało na coroczny zjazd organizacji Fair Trials International i uczestniczyło w dyskusjach panelowych Legal Experts Advisory Panel.
Spotkanie w londyńskich dokach - współpraca europejska w sprawach karnych pod lupą ekspertów
Dopłaty bezpośrednie to nie dotacje, ale próba ich nieuprawnionego uzyskania może podlegać sankcji karnej
SN wskazał, iż dopłaty bezpośrednie i uzupełniające stosowane w ramach Wspólnej Polityki Rolnej UE stanowią formę wsparcia finansowego, którego próba wyłudzenia podlega sankcji karnej przewidzianej w art. 297 k.k. § 1 za tzw. „oszustwo kapitałowe”.
Dopłaty bezpośrednie to nie dotacje, ale próba ich nieuprawnionego uzyskania może podlegać sankcji karnej