prawo karne | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

prawo karne

Od 10 czerwca 2011 r. obowiązuje środowiskowa nowelizacja Kodeksu karnego
Większa liczba czynów przeciwko środowisku będzie przestępstwem i będzie zagrożona karą wymierzaną przez sąd. W określonych przypadkach odpowiedzialność karna dotyczyć będzie również członków zarządu spółek.
Od 10 czerwca 2011 r. obowiązuje środowiskowa nowelizacja Kodeksu karnego
Karany wspólnik nie przeszkodzi w starcie w przetargu, jeśli nie zarządza spółką
Karalność wspólników spółki z o.o. nie ma znaczenia z punktu widzenia możliwości ubiegania się przez taką spółkę o zamówienie publiczne, nawet jeżeli popełnione przez nich przestępstwa były tymi, o których mowa w art. 24 u.p.z.p.
Karany wspólnik nie przeszkodzi w starcie w przetargu, jeśli nie zarządza spółką
Postanowienie sądu karnego informacją publiczną
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu wskazał niedawno, że postanowienie sądu karnego o zadaniu pytania prawnego do Trybunału Konstytucyjnego stanowi informację publiczną i może zostać udostępnione osobie niebędącej stroną procesu karnego.
Postanowienie sądu karnego informacją publiczną
Dominika Stępińska-Duch i Janusz Tomczak: Czy uczciwy przedsiębiorca powinien zasięgać porady u karnisty?
Rozmowa z Dominiką Stępińską-Duch i Januszem Tomczakiem, adwokatami z Praktyki Prawa Karnego kancelarii Wardyński i Wspólnicy.
Dominika Stępińska-Duch i Janusz Tomczak: Czy uczciwy przedsiębiorca powinien zasięgać porady u karnisty?
Zbyt krótki termin na zażalenie uzasadnienia wydanego na rozprawie w postępowaniu karnym
Obecna regulacja praktycznie uniemożliwia wniesienie zażalenia na uzasadnienie postanowienia sądu wydanego na rozprawie. Rzecznik praw obywatelskich zwróciła się do ministra sprawiedliwości z prośbą o wyjaśnienia w tej sprawie.
Zbyt krótki termin na zażalenie uzasadnienia wydanego na rozprawie w postępowaniu karnym
Opłakane skutki zabawy w szeryfa
Przedsiębiorca nie powinien wyręczać organów ścigania. Warto za to położyć większy nacisk na zapobieganie nieprawidłowościom oraz kontrolę pracowników i procesu produkcyjnego.
Opłakane skutki zabawy w szeryfa
Ważny wyrok dotyczący ochrony źródeł dziennikarzy
Dziennikarz może odmówić wydania organom ścigania dokumentów zdradzających tożsamość źródeł, dopóki nie ma orzeczenia w tej sprawie, orzekł Europejski Trybunał Praw Człowieka. Dla Polski oznacza to konieczność nowelizacji Kodeksu postępowania karnego.
Ważny wyrok dotyczący ochrony źródeł dziennikarzy
Dotkliwsze sankcje za przestępstwa przeciwko środowisku
Podczas posiedzenia w dniu 14 września 2010 r. Rada Ministrów przyjęła założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw.
Dotkliwsze sankcje za przestępstwa przeciwko środowisku
Nowe przestępstwo w kodeksie karnym
Winni uporczywego nękania nie będą już bezkarni. Zgodnie z projektem Ministerstwa Sprawiedliwości stalking ma być zagrożony karą nawet 12 lat więzienia.
Nowe przestępstwo w kodeksie karnym
Nierówna ochrona?
Czy pracodawca ma obowiązek ponownie zatrudnić pracownika, który odbywał karę pozbawienia wolności i wobec którego postępowanie karne zostało umorzone lub zapadł wyrok uniewinniający?
Nierówna ochrona?
Pomyłki sądowe
24 czerwca w Katedrze Kryminalistyki Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego odbyła się konferencja „Pomyłki sądowe w postępowaniu karnym”.
Pomyłki sądowe
Izabela Zielińska-Barłożek: Za więcej czynów szkodzących środowisku kara więzienia
Rozmowa z Izabelą Zielińską-Barłożek, wspólnikiem kancelarii Wardyński i Wspólnicy kierującym Zespołem Prawa Ochrony Środowiska
Izabela Zielińska-Barłożek: Za więcej czynów szkodzących środowisku kara więzienia