ochrona środowiska | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

ochrona środowiska

Upłynął termin usunięcia i unieszkodliwienia PCB oraz urządzeń zawierających PCB
Do końca 2010 roku należało usunąć i unieszkodliwić związki PCB lub urządzenia, które je zawierają. Od 1 stycznia za ich nieusunięcie grozi m.in. kara grzywny albo areszt.
Upłynął termin usunięcia i unieszkodliwienia PCB oraz urządzeń zawierających PCB
Święty Mikołaj a zmiany klimatu
Czy Święty Mikołaj, jako operator sań, będzie zobowiązany do rozliczania się z dokonanej przez sanie emisji gazów cieplarnianych na podobnej zasadzie jak linie lotnicze i inni operatorzy?
Święty Mikołaj a zmiany klimatu
Nowe podejście do odpadów komunalnych
Obowiązkowe przejęcie przez gminy obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych będzie niemałym wyzwaniem nie tylko dla gmin, ale przede wszystkim dla przedsiębiorców odbierających te odpady od mieszkańców.
Nowe podejście do odpadów komunalnych
Brak strategicznej oceny oddziaływania to ryzyko stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie planu miejscowego
20 października 2010 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie stwierdził nieważność uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ze względu na brak przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
Brak strategicznej oceny oddziaływania to ryzyko stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie planu miejscowego
Nowe, rygorystyczne przepisy dotyczące emisji z obiektów przemysłowych
8 listopada br. Rada Unii Europejskiej przyjęła dyrektywę w sprawie emisji z obiektów przemysłowych, uchwaloną w lipcu bieżącego roku przez Parlament Europejski. Dyrektywa zastępuje siedem obecnie obowiązujących wspólnotowych aktów prawnych.
Nowe, rygorystyczne przepisy dotyczące emisji z obiektów przemysłowych
Nowe przepisy w sprawie rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko
15 listopada 2010 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów określające rodzaje przedsięwzięć, przed których realizacją konieczne jest wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zanim będzie można uzyskać określone decyzje „budowlane”.
Nowe przepisy w sprawie rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko
Komisja Europejska chce współfinansowania sekwestracji CO2
3 listopada 2010 roku Komisja Europejska wydała decyzję ustanawiającą kryteria i środki dotyczące finansowania komercyjnych projektów demonstracyjnych mających na celu bezpieczne dla środowiska wychwytywanie i geologiczne składowanie CO2.
Komisja Europejska chce współfinansowania sekwestracji CO2
Wytyczne Komisji Europejskiej dotyczące rozwoju energii wiatrowej na chronionych obszarach Natura 2000
29 października 2010 r. Komisja Europejska opublikowała kolejne wytyczne ułatwiające stosowanie przepisów dyrektywy ptasiej i dyrektywy siedliskowej podczas realizacji projektów związanych z rozwojem energii wiatrowej.
Wytyczne Komisji Europejskiej dotyczące rozwoju energii wiatrowej na chronionych obszarach Natura 2000
Charakter prawny uprawnień do emisji dwutlenku węgla
Problematykę swoistego charakteru prawnego uprawnień do emisji gazów cieplarnianych analizuje Maciej Szewczyk, aplikant radcowski z Zespołu Prawa Ochrony Środowiska kancelarii Wardyński i Wspólnicy.
Charakter prawny uprawnień do emisji dwutlenku węgla
W sprawie rekultywacji gleby w związku z likwidacją składowiska - do starosty
NSA: do rekultywacji gleby w związku z likwidacją składowiska odpadów nie stosuje się przepisów dotyczących rekultywacji gleby z ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie.
W sprawie rekultywacji gleby w związku z likwidacją składowiska - do starosty
NSA na temat odpadów
NSA rozstrzygnął, że prezydent miasta jest organem właściwym do wydania z urzędu decyzji nakazującej posiadaczowi odpadów ich usunięcie z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania lub magazynowania.
NSA na temat odpadów
Minister Środowiska określił rodzaje przedsięwzięć, które mogą być realizowane jako projekty wspólnych wdrożeń w Polsce
Ponad rok po uchwaleniu ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji wchodzi w życie rozporządzenie wykonawcze Ministra Środowiska do tej ustawy.
Minister Środowiska określił rodzaje przedsięwzięć, które mogą być realizowane jako projekty wspólnych wdrożeń w Polsce