ochrona środowiska | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

ochrona środowiska

NSA na temat odpadów
NSA rozstrzygnął, że prezydent miasta jest organem właściwym do wydania z urzędu decyzji nakazującej posiadaczowi odpadów ich usunięcie z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania lub magazynowania.
NSA na temat odpadów
Minister Środowiska określił rodzaje przedsięwzięć, które mogą być realizowane jako projekty wspólnych wdrożeń w Polsce
Ponad rok po uchwaleniu ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji wchodzi w życie rozporządzenie wykonawcze Ministra Środowiska do tej ustawy.
Minister Środowiska określił rodzaje przedsięwzięć, które mogą być realizowane jako projekty wspólnych wdrożeń w Polsce
Dotkliwsze sankcje za przestępstwa przeciwko środowisku
Podczas posiedzenia w dniu 14 września 2010 r. Rada Ministrów przyjęła założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw.
Dotkliwsze sankcje za przestępstwa przeciwko środowisku
Nowe uprawnienia Inspekcji Ochrony Środowiska w postępowaniu mandatowym
Poszerzony został katalog wykroczeń, za które inspektorzy mogą nakładać grzywnę w drodze mandatu.
Nowe uprawnienia Inspekcji Ochrony Środowiska w postępowaniu mandatowym
Nowa dyrektywa w sprawie emisji przemysłowych
7 lipca 2010 r. Parlament Europejski przyjął nową dyrektywę dotyczącą emisji przemysłowych, która zastępuje i scala siedem dyrektyw regulujących dotychczas tę materię.
Nowa dyrektywa w sprawie emisji przemysłowych
Wymierzając opłaty podwyższone należy brać pod uwagę przyczyny braku wymaganego pozwolenia
W wyroku z 1 czerwca 2010 r. Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, że spółka nie ponosi odpowiedzialności za brak pozwolenia sektorowego, jeżeli brak ten jest wynikiem przewlekłości postępowania organu administracji publicznej.
Wymierzając opłaty podwyższone należy brać pod uwagę przyczyny braku wymaganego pozwolenia
Prawie 300 mln zł na proklimatyczne inwestycje
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił cztery pierwsze konkursy na finansowanie tzw. zielonych inwestycji o łącznej wartości blisko 300 mln zł.
Prawie 300 mln zł na proklimatyczne inwestycje
NSA o wstrzymaniu wykonalności decyzji środowiskowej
Decyzja środowiskowa nie jest podstawą do rozpoczęcia realizacji inwestycji, a więc nie wiąże się z niebezpieczeństwem wyrządzenia znacznej szkody ani spowodowania trudnych do odwrócenia skutków, co uzasadniałoby wstrzymanie jej wykonalności.
NSA o wstrzymaniu wykonalności decyzji środowiskowej
Od 20 lipca 2010 r. można przenosić decyzję środowiskową
Wraca możliwość istniejąca w polskim prawie do listopada 2008 roku. Jej brak był poważnym utrudnieniem dla inwestorów realizujących przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko.
Od 20 lipca 2010 r. można przenosić decyzję środowiskową
Polska znów się spóźnia
Komisja Europejska upomina się o nowe dokumenty planistyczne wymagane na mocy ramowej dyrektywy wodnej i dyrektywy powodziowej.
Polska znów się spóźnia
Izabela Zielińska-Barłożek: Za więcej czynów szkodzących środowisku kara więzienia
Rozmowa z Izabelą Zielińską-Barłożek, wspólnikiem kancelarii Wardyński i Wspólnicy kierującym Zespołem Prawa Ochrony Środowiska
Izabela Zielińska-Barłożek: Za więcej czynów szkodzących środowisku kara więzienia