EEDI ograniczy emisje CO2 ze statków | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

EEDI ograniczy emisje CO2 ze statków

Międzynarodowa Organizacja Morska podjęła decyzję mającą na celu redukcję emisji gazów cieplarnianych przez statki nawet o 70 proc.

Międzynarodowa Organizacja Morska (IMO), będąca agendą Narodów Zjednoczonych zajmującą się w szczególności zapobieganiem zanieczyszczeniu środowiska morskiego przez statki, przyjęła w ubiegłym tygodniu przepisy wprowadzające Projektowy Wskaźnik Efektywności Energetycznej (Energy Efficiency Design Index – EEDI). Wprowadzenie EEDI nastąpi w drodze zmiany aneksu VI do Międzynarodowej Konwencji o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki (tzw. konwencja MARPOL).
Wskaźnik EEDI określa standardy techniczne narzucane stoczniom, które mają służyć poprawie efektywności energetycznej określonych kategorii nowych statków, co w efekcie ma doprowadzić do zmniejszenia emisji CO2 o około 25-35 proc. do roku 2030.
Wskaźnik ten, w uproszczeniu, ma stanowić iloraz wielkości emisji CO2 (tj. całkowitej emisji dwutlenku węgla w wyniku spalania paliwa) oraz tzw. pracy przewozowej (zależnej m.in. od nośności statku oraz jego maksymalnej prędkości).
Wskaźnik EEDI ma zacząć obowiązywać od roku 2013 i będzie miał zastosowanie do największych segmentów światowej floty handlowej, obejmując, zgodnie z szacunkami, około 70 proc. emisji z nowych statków.
Obecnie na żeglugę morską przypada około 3 proc. globalnych emisji CO2 wywołanych przez człowieka. W świetle danych IMO emisje te wzrosłyby o 150-250 proc. do roku 2050, gdyby nie przyjęto nowych regulacji.
Zgodnie z założeniami IMO wprowadzenie wskaźnika EEDI zmusi przemysł stoczniowy, by nowo budowane jednostki spełniały minimalny poziom sprawności energetycznej. Statki budowane w latach 2015-2019 będą musiały poprawić ją o 10 proc., w latach 2020-2024 o 20 proc., zaś po roku 2024 poprawa winna wynosić 30 proc. w stosunku do poziomu wyjściowego (tzw. Business as Usual – BAU).
Maciej Szewczyk, Zespół Prawa Ochrony Środowiska kancelarii Wardyński i Wspólnicy