Miliony na termomodernizację | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

Miliony na termomodernizację

Minister środowiska zaakceptował kolejne listy przedsięwzięć zakwalifikowanych do dofinansowania ze środków pochodzących z handlu jednostkami przyznanej emisji (AAU).

Przyznane dofinansowanie obejmie projekty termomodernizacyjne budynków użyteczności publicznej m.in. w Bielsku-Białej, Koszalinie, Krakowie i Lublinie, zmniejszające zużycie energii i związaną z tym emisję gazów cieplarnianych.
Zgodnie z ustawą z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz.U. Nr 130, poz. 1070) wpływy pochodzące ze sprzedaży otrzymanych przez Polskę zgodnie z protokołem z Kioto jednostek przyznanej emisji (AAU) mogą być przeznaczane na działania w ramach tzw. krajowego systemu zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme). Do tej pory Polska zarobiła ponad 100 mln euro na sprzedaży jednostek AAU.
Ustawa przewiduje, że działania w ramach GIS mają obejmować dofinansowanie realizacji programów lub projektów związanych z ochroną środowiska, ograniczeniem lub unikaniem krajowej emisji gazów cieplarnianych, pochłanianiem lub sekwestracją dwutlenku węgla itp.
Przedsięwzięcia dotyczące termomodernizacji są realizowane w ramach programu priorytetowego pod nazwą „System zielonych inwestycji” Część 1 – Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej.
Za realizację programu odpowiada Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), który jest krajowym operatorem systemu zielonych inwestycji.
Maciej Szewczyk, Zespół Prawa Ochrony Środowiska kancelarii Wardyński i Wspólnicy