infrastruktura | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

infrastruktura

Dwa reżimy umów w budownictwie
W praktyce inwestycji budowlanych umową o roboty budowlane strony często nazywają każdą umowę dotyczącą prowadzenia prac na budowie. Tymczasem duża część umów zawieranych w budownictwie to umowy o dzieło.
Dwa reżimy umów w budownictwie
Zawieszenie i wznowienie robót w warunkach kontraktowych FIDIC
Zawieszenie i wznowienie robót jest klasyczną instytucją tzw. czerwonego FIDIC-a, nieuregulowaną bezpośrednio w polskim prawie, ale dozwoloną na zasadzie swobody zawierania umów. W praktyce inwestycji w Polsce klauzula ta nierzadko podlega dodatkowym modyfikacjom przerzucającym ryzyka jej stosowania na wykonawcę.
Zawieszenie i wznowienie robót w warunkach kontraktowych FIDIC
Jak sprawować i jak wymagać sprawowania nadzoru autorskiego
Sprawowanie nadzoru autorskiego jest obowiązkiem publicznoprawnym i może być wymagane przez inwestora niezależnie od postanowień umownych.
Jak sprawować i jak wymagać sprawowania nadzoru autorskiego
Wcześniej to nie zawsze lepiej
Precyzyjne sformułowanie terminów i wyraźne zastrzeżenie ich na korzyść jednej lub obydwu stron umowy może zaoszczędzić niespodzianek w postaci obowiązku wcześniejszego odebrania świadczenia oraz wcześniejszej zapłaty.
Wcześniej to nie zawsze lepiej
Powództwo przeciwko GDDKiA w trybie specustawy
Uchwała NSA rozwiała wątpliwości – zawiadomienie GDDKiA o nieumieszczeniu na liście przedsiębiorców nie podlega kontroli sądu administracyjnego. Roszczenie może być dochodzone w trybie powództwa przed sądem cywilnym.
Powództwo przeciwko GDDKiA w trybie specustawy
Weszła w życie nowelizacja specustawy
W związku z wejściem w życie w dniu 16 lipca 2014 r. nowelizacji specustawy duzi przedsiębiorcy mogą dochodzić spłaty przez GDDKiA swoich niezaspokojonych należności głównych związanych z realizacją udzielonych zamówień publicznych.
Weszła w życie nowelizacja specustawy
Dochodzenie roszczeń od GDDKiA na podstawie specustawy
Podwykonawcy inwestycji drogowych wciąż mogą starać się o wypłaty od GDDKiA na podstawie specustawy. Taką szansę mają też otrzymać tzw. duzi podwykonawcy w odniesieniu do należności związanych z realizacją niektórych zamówień publicznych.
Dochodzenie roszczeń od GDDKiA na podstawie specustawy
Koszty utrzymania przejazdów kolejowo-drogowych
Odmowa wypłaty rekompensat zarządcy zobowiązanemu do utrzymywania przejazdów kolejowo-drogowych z powołaniem się na brak szczegółowych przepisów regulujących zasady ich wypłaty zakłóca zasady równej konkurencji między różnymi gałęziami transportu.
Koszty utrzymania przejazdów kolejowo-drogowych
Nowe zasady dopuszczania taboru zagranicznego na polski rynek kolejowy
14 czerwca br. rząd przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym, który przewiduje automatyczne dopuszczanie pojazdu kolejowego do eksploatacji w przypadku, gdy pojazd posiada już takie dopuszczenie na terenie innego kraju UE.
Nowe zasady dopuszczania taboru zagranicznego na polski rynek kolejowy
Rozwiązywanie sporów w kontraktach FIDIC
Powszechnie stosowane kontrakty budowlane oparte na warunkach kontraktowych FIDIC swoją popularność zawdzięczają m.in. rozbudowanym procedurom rozwiązywania sporów.
Rozwiązywanie sporów w kontraktach FIDIC
Prawa pasażerów w ruchu kolejowym
Od lipca będą w Polsce obowiązywać postanowienia rozporządzenia (WE) nr 1371/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczące praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym.
Prawa pasażerów w ruchu kolejowym
Urząd Transportu Kolejowego rośnie w siłę
Szykuje się kolejna zmiana ustawy o transporcie kolejowym. Tym razem ustawodawca planuje wzmocnienie pozycji regulatora rynku.
Urząd Transportu Kolejowego rośnie w siłę