arbitraż | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

arbitraż

Nie każdy spór sportowy można rozwiązać w drodze arbitrażu
Specyfika sporów powstających na tle uprawiania sportu i organizowania rozgrywek sportowych sprawia, że idealnym rozwiązaniem wydaje się rozstrzyganie ich przez sądy polubowne. Jednak sąd polubowny nie będzie władny rozstrzygnąć każdego sporu sportowego.
Nie każdy spór sportowy można rozwiązać w drodze arbitrażu
Przegląd orzecznictwa dotyczącego sporów o domeny .eu
Czeski Sąd Arbitrażowy we współpracy z Westfalskim Uniwersytetem Wilhelma w Münsterze przygotował opracowanie zawierające podsumowanie orzeczeń zespołów orzekających w najbardziej dyskutowanych kwestiach dotyczących sporów o domeny .eu.
Przegląd orzecznictwa dotyczącego sporów o domeny .eu
O arbitrażu na konferencji Europejskiego Forum Regionalnego IBA w Warszawie
Wśród licznych sesji i warsztatów listopadowej konferencji Europejskiego Forum Regionalnego IBA znajdzie się też warsztat poświęcony praktycznym aspektom postępowań arbitrażowych.
O arbitrażu na konferencji Europejskiego Forum Regionalnego IBA w Warszawie
K.p.c. to nie wszystko
Zdarza się, że Kodeks postępowania cywilnego nie daje satysfakcjonującej odpowiedzi na powstałe zagadnienie procesowe. W takiej sytuacji warto mieć na względzie, że może się ona kryć w innym, mniej oczywistym źródle.
K.p.c. to nie wszystko
Wybrano władze ostatnio powołanego Sądu Polubownego przy Krajowej Izbie Sportu
Przewodniczącym nowego polskiego sądu arbitrażowego zajmującego się rozstrzyganiem sporów między podmiotami sportowymi został Paweł Mazur, doradca kancelarii Wardyński i Wspólnicy.
Wybrano władze ostatnio powołanego Sądu Polubownego przy Krajowej Izbie Sportu
Poddając się ADR, przedsiębiorca może pozyskać klientów
Już wkrótce konsumenci mogą zyskać nowe możliwości dochodzenia swoich roszczeń. Stworzą je planowane regulacje UE dotyczące polubownego rozstrzygania sporów konsumenckich. Wprowadzone rozwiązania mogą przynieść korzyści również przedsiębiorcom.
Poddając się ADR, przedsiębiorca może pozyskać klientów
Róża Thun: Procedury ADR tańsze i wygodniejsze dla przedsiębiorców niż sądy
Rozmowa z Różą Thun, poseł do Parlamentu Europejskiego, członkiem Komisji ds. Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów, o nowej inicjatywie Komisji Europejskiej w zakresie rozstrzygania sporów konsumenckich.
Róża Thun: Procedury ADR tańsze i wygodniejsze dla przedsiębiorców niż sądy
Arbitraż nie dla małych
Trzeba uczciwie informować strony o wadach arbitrażu i nie wyolbrzymiać jego zalet, zgodzili się uczestnicy debaty „Co sądzimy o arbitrażu” zorganizowanej przez Polskie Stowarzyszenie Prawników Przedsiębiorstw oraz Sąd Arbitrażowy Lewiatan.
Arbitraż nie dla małych
Arbiter tymczasowy w systemie prawa polskiego
Postępowanie arbitrażowe ma wiele zalet, jedną z wad jest jednak brak uregulowań pozwalających na odpowiednio wczesne zabezpieczenie roszczeń. Rozwiązaniem mogłoby być wprowadzenie do prawa polskiego instytucji arbitra tymczasowego.
Arbiter tymczasowy w systemie prawa polskiego
O arbitrażu w Polsce
Rośnie zainteresowanie sądownictwem polubownym. Jedną z przyczyn jest jego sprawność, fachowość, poufność i tempo rozpoznawania spraw – zalety szczególnie istotne dla przedsiębiorców. Zbyt rzadko jednak korzystają oni z możliwości, jakie daje arbitraż.
O arbitrażu w Polsce
Rozstrzygnięcie sądu arbitrażowego w zakresie braku właściwości jest ostateczne
Wydanie przez sąd arbitrażowy postanowienia w przedmiocie jego niewłaściwości nie przerywa biegu terminu przedawnienia roszczenia; brak również kontroli sądu powszechnego nad takim rozstrzygnięciem.
Rozstrzygnięcie sądu arbitrażowego w zakresie braku właściwości jest ostateczne
Arbitraż w sprawach sportowych w świetle nowej ustawy o sporcie
W nowej ustawie o sporcie zabrakło regulacji dotyczących Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu, który wcześniej obligatoryjnie rozstrzygał część sporów sportowych. Nie oznacza to jednak, że postępowanie polubowne w takich sporach jest niemożliwe.
Arbitraż w sprawach sportowych w świetle nowej ustawy o sporcie