arbitraż | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

arbitraż

Spory inwestor – państwo w umowie TTIP: o co to całe zamieszanie?
Mechanizm rozstrzygania sporów inwestor – państwo, który może znaleźć się w Transatlantyckim Pakcie o Partnerstwie w Dziedzinie Handlu i Inwestycji, wywołuje coraz głośniejsze kontrowersje po obu stronach Atlantyku, także w Polsce. Czy słusznie?
Spory inwestor – państwo w umowie TTIP: o co to całe zamieszanie?
Czy ADR usprawnią rozwiązywanie sporów konsumenckich?
Projekt założeń ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich przewiduje wprowadzenie systemu ADR, czyli systemu pozasądowego rozstrzygania sporów konsumenckich, gwarantującego rozwiązywanie sporów konsumenckich poprzez mediację lub arbitraż, a nie przez sądy powszechne.
Czy ADR usprawnią rozwiązywanie sporów konsumenckich?
Gdy Niemiec reprezentuje Polaka przed sądem arbitrażowym w Londynie
Wytyczne IBA dotyczące zastępstwa procesowego w międzynarodowym arbitrażu: próba ujednolicenia zasad obowiązujących pełnomocników w postępowaniach arbitrażowych.
Gdy Niemiec reprezentuje Polaka przed sądem arbitrażowym w Londynie
Czy arbitraż faktycznie jest poufny
Gdy sąd powszechny rozstrzyga kwestie z postępowania polubownego, rozprawa nie powinna być jawna.
Czy arbitraż faktycznie jest poufny
Czy wyrok sądu domenowego jest ostateczny?
Pomimo wszystkich ograniczeń postępowanie polubowne nadal stanowi najatrakcyjniejszy sposób zwalczania nieuprawnionych rejestracji domen internetowych dla właścicieli praw.
Czy wyrok sądu domenowego jest ostateczny?
Biedronka przegrała w sporze domenowym
Nawet „silny” znak towarowy nie gwarantuje uprawnionemu ochrony we wszystkich okolicznościach.
Biedronka przegrała w sporze domenowym
Rozwiązywanie sporów dotyczących domen.eu
Rozmowa ze Zbynkiem Loeblem – do niedawna zarządzającym projektem, w ramach którego stworzone zostało światowe centrum rozwiązywania sporów dotyczących domen (ADR.EU) przy Czeskim Sądzie Arbitrażowym w Pradze.
Rozwiązywanie sporów dotyczących domen.eu
Monika Hartung: Lepiej nie liczyć na uchylenie wyroku sądu arbitrażowego
Rozmowa z Moniką Hartung, wspólnikiem współodpowiedzialnym za Zespół Rozwiązywania Sporów i Arbitrażu kancelarii Wardyński i Wspólnicy, o tym, co może być podstawą skargi o uchylenie wyroku sądu arbitrażowego.
Monika Hartung: Lepiej nie liczyć na uchylenie wyroku sądu arbitrażowego
Kiedy pismo jest prawidłowo doręczone
Krótko o problemach z doręczeniami przy stwierdzaniu wykonalności w Polsce tytułu zagranicznego będącego wyrokiem zaocznym.
Kiedy pismo jest prawidłowo doręczone
Jak doręczać pisma sądowe i pozasądowe między Polską a Wielką Brytanią
Należy pamiętać, że obok rozporządzenia UE nr 1393/2007 nadal obowiązują przepisy brytyjsko-polskiej konwencji z 1931 r. w przedmiocie postępowania w sprawach cywilnych i handlowych.
Jak doręczać pisma sądowe i pozasądowe między Polską a Wielką Brytanią
Czy możliwe jest uznanie lub stwierdzenie wykonalności dwóch sprzecznych ze sobą wyroków sądu arbitrażowego?
W obrocie prawnym nie mogą funkcjonować sprzeczne ze sobą wyroki sądów państwowych, odmiennie rozstrzygające to samo zagadnienie między tymi samymi stronami. Czy ta sama zasada dotyczy wyroków sądów arbitrażowych?
Czy możliwe jest uznanie lub stwierdzenie wykonalności dwóch sprzecznych ze sobą wyroków sądu arbitrażowego?
Nie każdy spór sportowy można rozwiązać w drodze arbitrażu
Specyfika sporów powstających na tle uprawiania sportu i organizowania rozgrywek sportowych sprawia, że idealnym rozwiązaniem wydaje się rozstrzyganie ich przez sądy polubowne. Jednak sąd polubowny nie będzie władny rozstrzygnąć każdego sporu sportowego.
Nie każdy spór sportowy można rozwiązać w drodze arbitrażu